Aktyvaus jaunimo būrelis „SAVI“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37052728791
Programa neakredituota

Programa skirta aktyviam jaunimui, siekiančiam įgyti praktinės socialinės ir kultūrinės veiklos patirties, pažinti save ir įgyti žinių, reikalingų idėjų realizavimui nuo planavimo iki įgyvendinimo.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Grupės veikla ir rezultatai bus fiksuojami ir vykdomi aptarimai- vertinami kokybiški bei nekokybiški įvykdytų projektų aspektai, apibendrinama patirtis, kuria remiantis formuojama tolimesnė veikla.


Mokytojų kvalifikacija

Baigtas dailės bakalauras industrinio dizaino srityje. Įgyta patirtis savanoriaujant Europos Skautų renginiuose- vykdant organizacinius darbus, stovyklas, formuojant metinę veiklą, vedant aptarimus.


Mokytojų kvalifikacija

Baigtas dailės bakalauras industrinio dizaino srityje. Įgyta patirtis savanoriaujant Europos Skautų renginiuose- vykdant organizacinius darbus, stovyklas, formuojant metinę veiklą, vedant aptarimus.


Lankančiųjų amžius: 13–19 m.