Akrobatika


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37067814879
Programa akredituota

Programa „Akrobatika“ skirta 6-18 m. moksleiviams, kurie naudojant akrobatikos sportą kaip priemonę, specifinėje sukurtoje erdvėje, galėtų ugdytis, realizuotis, įsitraukti į veiklas, jaustis reikšmingais, pripažintais, patenkintais gyvenimu. Mokantis porinės akrobatikos pagrindų, vaikai ne tik stiprins kūno raumenyną ir formuos taisyklingą kūno laikyseną, bet ir  ugdysis bendravimo/bendradarbiavimo įgūdžius, išmoks klausyti ir girdėti vienas kitą, kartu veikti ir suvokti veikimo kartu pranašumą. Labai svarbu mokyti vaikus komunikuoti, įsitraukti ir būti aktyviais, kaip atrasti bendradarbiavimo taškus. Būtent akrobatika ir padės formuoti tokius įgūdžius, kurie reikalingi gyvenimui visuomenėje. Tai ir gebėjimas bendrauti, mokėjimas prisiimti atsakomybę ir atsakomybėmis dalintis, gebėjimas dirbti savarankiškai ir su kitais žmonėmis, teisingai suvokti savo gabumus.

Akrobatika – tai įrankis, kuris visapusiškai stiprina vaikų organizmą, lavina judesių koordinaciją, drąsą, ryžtingumą, jėgą, greitį, orientaciją erdvėje, skiepija subtiliausius pusiausvyros pojūčius – visą tai didina vaiko pasitikėjimą savo jėgomis, savivertę. Vaikai per akrobatikos neformalios užsiėmimus gali saugiai eksperimentuoti, kūrti, veikti ką jie nori veikti, išbandyti save be pavojaus pakenkti sau ir aplinkiniams. Akrobatikos pratimai yra labai įvairūs, kelia emocijas. Vaikai, atliekant akrobatikos pratimus, per savo patyrimą turi galimybę pažinti ir išbandyti save, nebojoti suklysti, mokytis vieni iš kitų, mokytis veikti grupėje, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įrodyti savo lyderystę veikdamas grupėje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvieno užsiėmimo eigoje ar pabaigoje pastebimas vaikai, vaikų grupelės, komandos, kurie buvo iniciatyvus, kūrybingi, aktyvus, savarankiški, sugebantys susitarti, patobulėjęs. Vaikai patys vertina ir įsivertina savo pažangą, kitų vaikų ir grupių pažangą, gali pademonstruoti (judesiais, ženklais), ar papasakoti apie pažangą ir savo jausmus.


Mokytojų kvalifikacija

Irina Katinienė,  klubo prezidentė, trenerė,  turi aukštąjį pedagoginį universitetinį išsilavinimą, yra Lietuvos nacionalinės kategorijos trenerė, tarptautinės kategorijos teisėja, turinti virš 40 metų gimnastikos trenerio darbo patirtį.

Mindaugas Katinas – gimnastikos treneris, turi aukštąjį universitetinį, kūno kultūros specialybės išsilavinimą, trenerio kategoriją. Mindaugas Katinas yra socialinių mokslų daktaras, Lietuvos Edukologijos universiteto docentas, 46 m.  pedagoginio darbo stažą.

Rūta Gustienė – gimnastikos trenerė, turi aukštąjį universitetinį kūno kultūros išsilavinimą, trenerio kvalifikaciją, turi 35 m. trenerio darbo stažą, turi patirties vykdant  neformaliojo švietimo udgymą.

Tamara Gaivoronskaja – gimnastikos, akrobatikos trenerė, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagoginis darbo stažas virš 27 metų, turi  neformaliojo ugdymo programų vaikams ir jaunimui įgyvendinimo patirtį, dalyvavo Jaunimo reikalų departamento ir ŠMM  neformaliojo ugdymo kompetencijų mokymuose, sertifikuotas jaunimo darbuotojas.


Mokytojų kvalifikacija

Irina Katinienė,  klubo prezidentė, trenerė,  turi aukštąjį pedagoginį universitetinį išsilavinimą, yra Lietuvos nacionalinės kategorijos trenerė, tarptautinės kategorijos teisėja, turinti virš 40 metų gimnastikos trenerio darbo patirtį.

Mindaugas Katinas – gimnastikos treneris, turi aukštąjį universitetinį, kūno kultūros specialybės išsilavinimą, trenerio kategoriją. Mindaugas Katinas yra socialinių mokslų daktaras, Lietuvos Edukologijos universiteto docentas, 46 m.  pedagoginio darbo stažą.

Rūta Gustienė – gimnastikos trenerė, turi aukštąjį universitetinį kūno kultūros išsilavinimą, trenerio kvalifikaciją, turi 35 m. trenerio darbo stažą, turi patirties vykdant  neformaliojo švietimo udgymą.

Tamara Gaivoronskaja – gimnastikos, akrobatikos trenerė, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagoginis darbo stažas virš 27 metų, turi  neformaliojo ugdymo programų vaikams ir jaunimui įgyvendinimo patirtį, dalyvavo Jaunimo reikalų departamento ir ŠMM  neformaliojo ugdymo kompetencijų mokymuose, sertifikuotas jaunimo darbuotojas.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461