Aitvarai


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba
Telefonas: +37068303609
El. pastas: info@artoteka.lt
Kaina: 80.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 65.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Aitvarai rašytiniuose šaltiniuose minimi 500 metų prieš Kristų. Kinijoje. Ten, kur buvo lengviausios medžiagos jų gamybai – bambukas ir šilkas. Pirmuosius aitvarus gamino Tibeto vienuoliai ir pirmieji sąmoningu būdu pakilo nuo žemės. Taip, jų aitvarai buvo tokio dydžio, kad keldavo žmogų. Aitvarai yra trijų rūšių – vienastropiai, dvistropiai bei keturstropiai (stropa tai virvė arba lynas). Pagal tipą jie būna sportiniai, klasikiniai, plokštieji, dėžiniai ir laisvos konstrukcijos aitvarai. Aitvarų gamybos užsiėmimai skirti įvairaus amžiaus vaikams. Užsiėmimų metu dalyviai supažindinami su aitvarų gamybos būdais bei istorija. Užsiėmimų tikslas – suteikti dalyviams žinių apie modeliavimą, erdvinių objektų raiškos galimybes; patobulinti praktinius aitvarų projektavimo ir konstravimo sugebėjimus; skatinti techninę kūrybą, savarankiškumą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažangos vertinimo tikslas – padėti jiems siekti individualios pažangos, mokytis savarankiškumo ir gebėti analizuoti darbo rezultatus bei daryti išvadas. Taip pat lavinami komandinio darbo įgūdžiai. Užsiėmimų metu vyksta nuolatinis vertinimas, dalyviams siekiama suteikti informaciją apie darbo sėkmę ir daromą pažangą, tobulėjimo galimybes. Mokiniai vertinami periodiškai žodžiu: kiekvieno užsiėmimo metu ir bendro proceso metu. Darbo rezultatai aprariami grupėje, tačiau prireikus dalyviai konsultuojami individualiai. Konsultacijų metu mokinys informuojamas apie tai, ką jis jau pasiekė ir ką turėtų daryti, kad tobulėtų. Vertinimo strategijos – stebėjimas, klausymas, atliktų darbų / įgytų žinių ar įgudžių analizė bei aptarimas.


Mokytojų kvalifikacija

Socialinių mokslų krypties išsilavinimas, darbo su vaikais Skautų organizacijoje patirtis, užsiėmimų vedimo menų studijoje „Artoteka“ patirtis


Mokytojų kvalifikacija

Socialinių mokslų krypties išsilavinimas, darbo su vaikais Skautų organizacijoje patirtis, užsiėmimų vedimo menų studijoje „Artoteka“ patirtis


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 24