Aikido


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: centras@svjc.lt
Programa akredituota

Aikido - tai nekonkurencingas kovos menas, jo užduotis - plėtoti žmogaus psichofizinio balanso būseną, harmoniją su savimi bei supančiu pasauliumi ir pirmiausia ekstremalioje situacijoje. Užsiemimai vedami pagal tradicinį japonų stilių – tai ritualas, meditacija, kvėpavimo technikos, daosų joga, testai kūno bei proto koordinacijai, bendras fizinis lavinimas (plastiškumo, vikrumo, ištvermės ir stiprybės plėtojimas), kovinių veiksmų atidirbimas tradicinių ginklų (kardas, peilis, lazdas) pagalba bei kovinė savigyna. Vaikų programoje pavojingos kovinės technikos bei darbas su ginklais nėra įtraukiami. Aikido užsiėmimuose vaikai perpras savigynos veiksmų sistemą ir išmoks kovos menų elementų. Aikido užsiėmimo metu vaikai sustiprės fiziškai, išmoks apsiginti bei apginti silpnesnius. Ši kovinė šaka padės vaikams ugdyti savo valią, ryžtą bei pasitikėjimą savimi, išmokti siekti tikslo ir sveikos gyvensenos įgūdžių


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pirmiausia stengiuosi gerai pažinti patį vaiką, pamatytį jo gebėjimus, išklausyti vaiko pasisakymus ir mintis. Tada kiekvienas vaikas įvertina savo turimus gebėjimus ir nusistato savo trumpalaikius (mėnesio laikotarpio) ir ilgalaikius tikslus (sezonui). Aš, įvertinus visos grupės galimybes, nustatau savo užsiėmimų strategiją ir taipogi nusimatau mėnesio tikslus. Vėliau kiekvieno užsiėmimo pabaigoje, kai vaikai susėda į suvarivaza pozą – vyksta dienos refleksija, vaikai išsako savo mintis ir išklauso trenerio mintis, pastebėjimus. Mėnėsio paskutinį užsiėmimą visada atvyksta kiekvienieno vaiko tėvai, jie gali stebėti užsiėmimo eigą ir stebėti/vertinti savo vaiko pažangą mėnesio eigoje. Su tėvais aptariame kiekvieno vaiko daromą pažangą, nusprendžiame ar kitą mėn dalyvausime renginiuose/varžybose. Metų eigoje pagal Tarptautinės Aikido federacijos nuostatus kiekvienas Aikido mėgėjas, lankantis Aikido treniruotes ir norintis dalyvauti įvairaus lygio seminaruose, privalo nuosekliai kelti savo sportinį meistriškumą. Todėl Aikido atstovai nuolat mokosi teorinių ir praktinių šios kovos meno šakos paslapčių ir pagal atitinkamą meitriškumo programą kasmet pavasario semestre laiko atitinkamo lygio egzaminus. 6 KYU – baltas diržas; 5 KYU – geltonas diržas; 4 KYU – raudonas diržas; 3 KYU – žalias diržas; 2 KYU – mėlynas diržas; 1 KYU – rudas diržas. DAN lygio atstovai – juodi diržai.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461