Afrikietiška perkusija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37068303609
El. pastas: info@artoteka.lt
Kaina: 60.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 45.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Afrikietiškų būgnų pamokos – tai interaktyvių mokymų programa, suburianti dalyvius į vieną ratą, kuriame jie gali patirti mintis išlaisvinančią afrikietiškų būgnų galią bei tarpusavio vienybės jėgą. Tai puiki proga iš arti susipažinti su afrikietiška muzika bei instrumentais, taip pat galimybė pajusti, kad melodiją ir ritmą galima kurti vien būgnais. Tai potenciali erdvė saviraiškai ir improvizacijai - čia grojama ne tik tradiciniais afrikietiškais mušamaisiais instrumentais (būgnas Džembė - afr. būti kartu taikoje), bet ir įvairiomis metalinėmis, plastmasinėmis dėžėmis, vamzdžiais ir viskuo, kuo tik galima išgauti garsą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažangos vertinimo tikslas – padėti jiems siekti individualios pažangos, mokytis savarankiškumo ir gebėti analizuoti darbo rezultatus bei daryti išvadas. Taip pat lavinami komandinio darbo įgūdžiai. Užsiėmimų metu vyksta nuolatinis vertinimas, dalyviams siekiama suteikti informaciją apie darbo sėkmę ir daromą pažangą, tobulėjimo galimybes. Mokiniai vertinami periodiškai žodžiu: kiekvieno užsiėmimo metu ir bendro proceso metu. Darbo rezultatai aprariami grupėje, tačiau prireikus dalyviai konsultuojami individualiai. Konsultacijų metu mokinys informuojamas apie tai, ką jis jau pasiekė ir ką turėtų daryti, kad tobulėtų. Vertinimo strategijos – stebėjimas, klausymas, atliktų darbų / įgytų žinių ar įgudžių analizė bei aptarimas.


Mokytojų kvalifikacija

Turintis ilgametę patirtį perkusinių instrumentų žinovas, muzikinio projekto "Drum Fever" įkūrėjas Martynas Sučyla, įvairių muzikinių bei teatro projektų dalyvis.


Mokytojų kvalifikacija

Turintis ilgametę patirtį perkusinių instrumentų žinovas, muzikinio projekto "Drum Fever" įkūrėjas Martynas Sučyla, įvairių muzikinių bei teatro projektų dalyvis.


Lektorius: Martynas Sučyla
Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 30