6 -13 metų vaikų dailės raiškos ugdymo programa (nauja)


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +370 616 42 139
Kaina: 36.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 21.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta gabiems dailei vaikams.

,,Trys mūzos“ ieško ir telkia vaikus, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius dėl išskirtinių gabumų dailei, puoselėja jų meninę prigimtį ir individualybę, sudaro prielaidas gebėjimų plėtrai, talento sklaidai.

  Ugdo pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, drąsą imtis atsakomybės, taip kuriant savo gyvenimo nuostatas ir norą mokytis, tobulėti.

  Skatina vaikus prasmingai atskleisti save, menu, grožiu praturtinti savo ir kitų gyvenimą.

  Organizuoja koncertus, parodas – vaikų pastangų ir kūrybos įvertinimą, kartu pažangos skatinimą.

 Sudaro sąlygas mokytojams profesiškai tobulėti.  Pagal Seneką: ,,docento disimus“ – mokydami mokomės.  Programa orientuota, labiausiai vertinga vaikams, norintiems stoti į M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyrių.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažanga skatinama pokalbiais apie dailę, piešinių parodas, konkursus, kuriuose dalyvauja mokinių darbai. Piešimo priemonių ir metodų bei netikėtų rezultatų įvairovė padeda mokiniams save išbandyti ir įsivertinti patiems. Skatinimas vyksta rengiant asmenines ar grupines parodėles, motyvuojant sėkmingam tolimesniam darbui. Baigę programą jos dalyviai gauna pažymėjimus.


Mokytojų kvalifikacija

Rima Karpavičienė, Audronis Žemaitis, Vilija Starošienė - Lietuvos valstybinio Dailės instituto (dabar Dailės akademijos) absolventai turintys solidžią pedagoginio darbo patirtį.


Mokytojų kvalifikacija

Rima Karpavičienė, Audronis Žemaitis, Vilija Starošienė - Lietuvos valstybinio Dailės instituto (dabar Dailės akademijos) absolventai turintys solidžią pedagoginio darbo patirtį.


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.
Viso vietų: 27