3D modeliavimas


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: 8 (37) 46 04 66
El. pastas: info@itmc.lt
Kaina: 419.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 404.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos tikslas išmokti naudotis kompiuterinio 3D modeliavimo įrankiu Mudbox ir sukurti realistiškus trimačius objektus. Kurso pabaigoje programos dalyviai rengia projektinius darbus. Įgytos žinios ir įgūdžiai pravers tolesnėje veikloje, susijusioje su kompiuterinių video žaidimų, reklamos ir vizualių efektų kūrimu.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dėstytojas vertins vaikų pažangą balais atsižvelgdamas į vaikų iniciatyvumą, įdirbį, norą, siekį, domėjimąsi dėstomu dalyku. Skatins siekti žinių ir mokytis parenkant įdomias, smagias užduotis, pavyzdžius. Baigiamieji darbai bus vertinami mokymo įstaigos patvirtintos komisijos. Baigus mokymus ir apgynus darbą išduodamas pažymėjimas.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, mokymosi proceso valdymo  patirtis, informacinių technologijų naudojimo, ugdymosi aplinkos kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, profesinio tobulėjimo kompetencijos.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, mokymosi proceso valdymo  patirtis, informacinių technologijų naudojimo, ugdymosi aplinkos kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, profesinio tobulėjimo kompetencijos.


Lankančiųjų amžius: 13–18 m.