36 valandos dailės


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 8 (5) 2670693
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos veiklas numatoma vykdyti nuo 2017m. spalio 1d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Vaikų ir jaunimo dienos centro “Mūsų nameliai“ lankytojams (suformuotai 10 asmenų vaikų grupei) planuojama 3 val. trukmės užsiėmimai, vykdomi 1 kart per savaitę, viso 9 savaitinės valandos, 3 kartus per mėnesį. Programa vykdoma pasirinktomis savaitės dienomis, išskyrus šeštadienį-sekmadienį, bei švenčių dienas. Programos vykdymui naudojamos menines vaizdines, garsines priemones, esant galimybei organizuojant išvykas į kultūros/meno institucijas, stiprins programos dalyvių- dienos centro socialiai remtinų vaikų ir paauglių meninius kūrybinius, saviraiškos gebėjimus. Programoje numatomi įvairūs interaktyvūs-meniniai ir terapiniai žaidimai, skatinantys mokytis pažinti, atskirti skirtingas dailės ir tapybos rūšis, jų vystymosi etapus ir išskirtinius bruožus. Programos dalyviai, kiekvieno užsiėmimo metu, bus supažindinami su žymiausiais analizuojamo laikotarpio menininkais, jų darbais, tapybos ir dailės stiliais. Mokysis tapyti pritaikant įgytas žinias ir konsultuojant kvalifikuotam meno atstovui.

Programoje planuojamos ir išvykos (pagal galimybes) į kultūros/meno institucijas, siekiant supažindinti programos dalyvius su skirtingų menininkų darbais, menine aplinka, kuri įkvėps kūrybinių minčių ir polėkio kurti. Piešiant ir žaidžiant interaktyviai atvaizduoti ir išreikšti savo jausmus ir emocijas, bei stiprinti bendravimo įgūdžius. Programos dalyviams numatyti kūrybiniai užsiėmimai ir per garsines priemones, kurių metu programos dalyviai bus skatinami susikaupti, pasiruošti kūrybiniam darbui, kartu išlaisvinti viduje slypinčias kūrybines idėjas. Naudojamos įvairios meninės priemonės skatins vaikus kūrybiškumo, ir suteiks malonaus poilsio, bei atsipalaidavimo, gerins jų fizinę ir psichinę savijautą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pirmųjų susitikimų metu programos dalyviai padedami programos vykdytojo sukurs vertinimų sistemą. Po kiekvieno programos susitikimo, programos dalyvis įvertins: savo pažangumą, gautų žinių naudingumą, užsiėmimo atitikimą dalyvio poreikiams (pasirinktą mokymosi metodiką).


Mokytojų kvalifikacija

NVŠ mokytojo kvalifikacija- ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas sietinas su programoje numatomomis veiklomis, pageidaujama darbo su vaikais patirtis. Gebėjimas dirbti grupėje ir individualiai.


Mokytojų kvalifikacija

NVŠ mokytojo kvalifikacija- ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas sietinas su programoje numatomomis veiklomis, pageidaujama darbo su vaikais patirtis. Gebėjimas dirbti grupėje ir individualiai.


Lankančiųjų amžius: 7–15 m.
Viso vietų: 10