Paraiškų teikimo procesas

DĖMESIO

SKELBIAMA NVŠ PROGRAMŲ AKREDITACIJA 2019-2021 MOKSLO METAMS


Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo 2019-2021 mokslo metams tvarkaraštis:

  • Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas 2019 m. gegužės 6 d.-2019 m. gegužės 31 d.;
  • Prašymų pratęsti 2018-2019 m. m. akredituotų programų galiojimą dviem metams priėmimas 2019 m. gegužės 6 d.-2019 m. liepos 29 d. (imtinai);
  • Akredituotų programų sąrašą planuojama paskelbti www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt  2019 m. rugpjūčio 15 d.;
  • Akredituotų programų teikėjai 2019 m. rugsėjo mėnesį bus kviečiami pasirašyti sutartį su savivaldybe 2019-2020 mokslo metams.
  • Programų finansavimo laikotarpis: 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. gegužės 31 d.

Kviečiame susipažinti su 2019 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu.

Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus miesto savivaldybei teikiant paraišką akredituoti NVŠ programą yra naudojama Švietimo ir mokslo ministerijos NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu patvirtinta paraiškos forma - 1 priedas.


AKREDITUOTŲ NVŠ PROGRAMŲ PRATĘSIMAS

Prašymų pratęsti 2018-2019 m. m. akredituotos programos vertinimo galiojimą 2019-2021 mokslo metams

Prašymus pratęsti akredituotos programos vertinimo galiojimą dar dviem metams gali teikti teikėjai, kurie 2018-2019 turėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos akredituotas NVŠ programas ir nekeičia NVŠ programos turinio (patvirtina, kad akredituotos NVŠ programos turinys nebuvo pakeistas, išskyrus tuos paraiškos punktus, kuriuose nurodyta: informacija apie NVŠ teikėją,  grupės dydį, grupių skaičių, NVŠ mokytojų kvalifikaciją ir kainą) .

Švietimo teikėjai, norintys pratęsti NVŠ programų vertinimo galiojimą ir gauti dalinį finansavimą, turi nuo 2019 m. gegužės 6 d. iki 2019 m. liepos 29 d. (imtinai) per Vilniaus miesto savivaldybės administracijos e-paslaugų portalą pateikti užpildytą, pasirašytą, skanuotą (pdf) arba užpildytą ir pasirašyta elektroniniu parašu (adoc) prašymo formą (Vilniaus miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentų per e-paslaugą pateikimo instrukciją rasite čia.

Pakeitus leidžiamus keisti paraiškos punktus (informaciją apie NVŠ teikėją,  grupės dydį, grupių skaičių, NVŠ mokytojų kvalifikaciją ir kainą), atnaujinti paraišką KTPRR.

Jei kyla klausimų dėl akredituotų NVŠ programų pratęsimo, prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrių el. paštu: loreta.rekasiute@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2767


DĖMESIO: atkreipiame NVŠ teikėjų dėmesį, kad naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas baigėsi ir paraiškos nebepriimamos.


Pažymime, kad tuo atveju, jeigu NVŠ teikėjas nepateikia NVŠ paraiškos naujai akreditacijai ar prašymo pratęsti akreditaciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai per e-paslaugų portalą iki kvietime nurodytos datos, paraiška ir prašymas akreditavimui neteikiami. Popieriniai ir elektroniniu paštu savivaldybei pateikti dokumentai nebus vertinami.

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybei nutraukus neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartį su NVŠ teikėju dėl NVŠ programos įgyvendinimo kokybės stebėsenos metu nustatytų pažeidimų, NVŠ teikėjo prašymas ir/ar paraiška neteikiama vertinti vienus kalendorinius metus nuo Sutarties nutraukimo datos.