Paraiškų teikimo procesas

Paraiškų teikimo procesas yra pasibaigęs. 

Vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimo ciklo suskirstymo tvarkaraštis:

  • Programų priėmimas - 2017 m. birželio 12 d. - 2017 m. liepos 17 d. (įskaitytinai)
  • Papildomas programų priėmimas - 2017 m. rugpjūčio 28 d. - 2017 m. rugsėjo 8 d. (įskaitytinai)

 

Programų vertinimas ir sutarčių pasirašymas (datos gali keistis):

  • Programų vertinimas - 2017 m. liepos 18 d. - 2018 m. rugpjūčio 16 d. (akredituotų programų sąrašą planuojama paskelbti iki 2017 m. rugpjūčio 22 d.)
  • Papildomas programų vertinimas iki 2017 m. rugsėjo 15 d. (akredituotų programų sąrašą planuojama paskelbti iki 2017 m. rugsėjo 19 d.)
  • Sutarčių pasirašymas - nuo 2017 m. rugsėjo 25 d.
  • Programų startas: 2017 m. spalio 1 d.

 

Švietimo teikėjai norintys gauti neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą turi atlikti tokius veiksmus: 

1. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojai turi: 
1.1 užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (jei dar nėra registruoti); 
1.2 užsiregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) (jei dar nėra registruoti). 

Prašome atsižvelgti į tai, kad užsiregistruoti registre užtrunka 1 - 2 dienas, dėl to raginame nelaukti paskutinės programos paraiškos pateikimo dienos.

2. Iki 2017 m. rugsėjo 8 d. (įskaitytinai) neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojai turi: 
2.1. užpildyti 1 priedą (paraiškos formą) ir pagal gautus prisijungimus prie KTPRR, įkelti jį į KTPRR (kaip gauti prisijungimus ir įkelti programą aprašyta čia) (Jei programa visiškai nesikeičia (nekinta jokia KTPRR ar 1 priede esanti programos informacija), užtenka paspausti pratęsti akreditaciją);
2.2. kai programai bus suteiktas nuolatinis KTPRR programos numeris, pristatyti pasirašytą ir užpildytą 1 priedą į Vilniaus miesto savivaldybę. 1 priedą galima pristatyti tokiais būdais (pasirinkite vieną iš jų): 
- pristatyti pasirašyto ir užpildyto 1 priedo originalą (1 egz.) su lydraščiu adresuojant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui, paliekant jį interesantų aptarnavimo skyriuje 9 darbo vietoje (1 aukšte); 
- išsiųsti paštu adresu: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui, Konstitucijos pr. 3 LT-09601, Vilnius; 
- pateikti elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (galima įkelti ne daugiau 10 MB). 

2.3 PRIVALOMA taip pat išsiųsti 1 priedo doc. (word) arba odt. (openOffice) variantą (ne pdf) el. paštu nvskrepselis@gmail.com arba pateikti elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą. 1 priede pateikta informacija bus skelbiama www.neformalusugdymas.lt tinklapyje. 1 priedas doc. (word) arba odt. (openOffice) turi būti pilnai užpildytas (viskas turi būti pažymėta taip, kaip 1 priedo variante su parašais). 

Pažymime, kad remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-583 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) 18 punktu, švietimo teikėjas NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedas) turi pateikti Vilniaus miesto savivaldybei aukščiau nurodytais būdais (pristatyti originalą į Savivaldybę, atsiųsti registruotu paštu arba įkelti per elektroninę paslaugų sistemą). NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos, kurios nebus pateiktos Vilniaus miesto savivaldybei, nebus vertinamos. 

Akreditacijos laikotarpis - 2017 m. rugsėjo 1 d. - 2018 birželio 30 d. Sutartis tarp neformaliojo vaikų švietimo vykdytojo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bus pasirašoma nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. NVŠ dalinį finansavimą planuojama skirti nuo 2017 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Patvirtinus 2018 m. valstybės biudžetą, planuojama pasirašyti sutartis su visais NVŠ vykdytojais ir skirti NVŠ dalinį finansavimą 2018 m. sausį-gegužę. Atsižvelgiant į skirtą finansavimą sutarčių pasirašymo procedūra gali kisti.

Skiriama suma vienam vaikui: 15 Eur/mėn. NVŠ dalinį finansavimą gaunantiems vaikams NVŠ vykdytojas privalo sumažinti programos kainą 15 eur/mėn. NVŠ vykdytojai visos programos akreditacijos metu negalės keisti NVŠ programos kainos. 

NVŠ lėšų kiekis yra ribotas, todėl atsižvelgiant į visų NVŠ teikėjų planuojamą užimtų vaikų skaičių, maksimali finansuojama suma gali būti ribojama. 

Jei kyla klausimų, prašome kreiptis į Jaunimo reikalų skyriaus l.e.p. vedėją Aušrą Šukvietienę. Kontaktai: ausra.sukvietiene@vilnius.lt tel. (8 5) 211 2356.