Paraiškų teikimo procesas

DĖMESIO

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ AKREDITAVIMO 2018-2019 MOKSLO METAMS PARAIŠKŲ/PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS BAIGTAS

Visi teikėjai, kurie laiku pateikė paraiškas/prašymus bus informuoti el. paštu iki liepos 24 d..

Akredituotų programų sąrašas bus paskelbtas www.neformalusugdymas.lt rugsėjo pirmąja savaitę.


 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO 2018-2019 MOKSLO METAMS TVARKARAŠTIS:

  • Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas 2018 m. birželio 21 d.– 2018 m. liepos 18 d. (įskaitytinai)
  • Prašymų pratęsti 2017–2018 m. m. akredituotų programų galiojimą priėmimas 2018 m. birželio 21 d.–2018 m. liepos 18 d. (įskaitytinai)
  • Programų vertinimas 2018 m. liepos 16 d.–2018 m. rugpjūčio 17 d.
  • Akredituotų programų sąrašą planuojama paskelbti www.neformalusugdymas.lt iki 2018 m. rugsėjo 7 d.
  • Programų finansavimo pradžia: 2018 m. spalio 1 d.

Skelbiamas NVŠ teikėjų programų akreditavimas 2018-2019 mokslo metams. Akreditavimas organizuojamas NVŠ programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą. Skiriama suma vienam vaikui - 15 eur/mėn. NVŠ dalinį finansavimą gaunantiems vaikams NVŠ vykdytojas privalo sumažinti programos kainą 15 eur/mėn. NVŠ vykdytojai visos programos akreditacijos metu negalės keisti NVŠ programos kainos.


Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 30-2000/18(2.1.1E-TD2) buvo nustatytas maksimalus 25 vaikų skaičius NVŠ programos įgyvendinimo grupėje.
Švietimo teikėjai, norintys gauti neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą, turi atlikti tokius veiksmus:


1. užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (jei dar nėra registruoti). Instrukcija kaip registruotis, pateikta nuorodoje

2. užsiregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) (jei dar nėra registruoti). Instrukcija kaip registruotis, pateikta nuorodoje

Prašome atsižvelgti į tai, kad užsiregistruoti registre užtrunka kelias dienas, dėl to raginame nelaukti paskutinės programos paraiškos pateikimo dienos.

3. iki 2018 m. liepos 18 d. per Vilniaus miesto savivaldybės administracijos e-paslaugų portalą pateikti užpildytą, pasirašytą, skanuotą (pdf) arba užpildytą ir pasirašyta elektroniniu parašu (adoc) paraiškos formą (Vilniaus miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas). Taip pat pridėti paraiškos formą word formatu (informacija apie programą iš paraiškos formos bus skelbiama www.neformalusugdymas.lt tinklapyje, todėl informacija joje turi būti tokia pati, kaip ir variante su parašais).

4. prisijungus prie KTPRR, įkelti paraiškos formą į KTPRR (kaip gauti prisijungimus ir įkelti programą aprašyta čia).


Pažymime, kad tuo atveju, jeigu NVŠ teikėjas nepateikia NVŠ paraiškos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui iki kvietime nurodytos datos, paraiška ir prašymas akreditavimui neteikiami.


 

Prašymus pratęsti 2017–2018 m. m. akredituotos programos vertinimo galiojimą Jaunimo reikalų skyriui gali teikti teikėjai, kurie:

  • neturi neištaisytų ar netinkamai ištaisytų pažeidimų pagal NVŠ programos įgyvendinimo kokybės stebėsenos vykdymo metu užfiksuotų pažeidimų pagrindu priimtą sprendimą dėl lėšų mokėjimo sustabdymo ir pažeidimų pašalinimo;
  • vykdė NVŠ programą einamaisiais mokslo metais, buvo pasirašęs NVŠ finansavimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe ir įregistravęs NVŠ finansavimą gaunančius mokinius Mokinių registre;
  • nekeitė NVŠ programos, išskyrus informaciją apie teikėją, numatomą grupių dydį ir grupių skaičių;

 

Švietimo teikėjai norintys pratęsti NVŠ programų vertinimo galiojimą ir gauti dalinį finansavimą turi atlikti tokius veiksmus:

1. užpildytą, pasirašytą ir skenuotą prašymą kiekvienai pratęsiamai programai iki 2018 m. liepos 18 d. pateikti elektroniniu paštu e.vicemeras@vilnius.lt

2. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) reikia pateikti:

2.1. jei NVŠ programoje nieko nekeitėte, KTPRR užtenka paspausti „pratęsti akreditaciją“;

2.2. jei 1 priede, programoje keitėte informaciją apie teikėją ir grupės dydį bei grupių skaičių, atnaujinkite 1 priedą, įkelkite į KTPRR, paspauskite „pateikti registravimui“. Kai programa vėl bus įregistruojama, paspauskite „pateikti akreditavimui“.

 

 

 


 

Jei kyla klausimų, prašome kreiptis į Jaunimo reikalų skyrių el. paštu: vaiva.maciene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2567