Paraiškų teikimo procesas

DĖMESIO: atkreipiame NVŠ teikėjų dėmesį, kad naujų NVŠ programų paraiškų priėmimo ir akredituotų programų pratęsimo prašymų pateikimo terminas baigėsi ir dokumentai nebepriimami. Akredituotų programų sąrašą planuojama paskelbti www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt  2019 m. rugpjūčio 15 d. NVŠ teikėjai pateikę prašymus/paraiškas bus informuojami el. paštu.


Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo 2019-2021 mokslo metams tvarkaraštis:

  • Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas 2019 m. gegužės 6 d.-2019 m. gegužės 31 d.;
  • Prašymų pratęsti 2018-2019 m. m. akredituotų programų galiojimą dviem metams priėmimas 2019 m. gegužės 6 d.-2019 m. liepos 29 d. (imtinai);
  • Akredituotų programų sąrašą planuojama paskelbti www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt  2019 m. rugpjūčio 15 d.;
  • Akredituotų programų teikėjai 2019 m. rugsėjo mėnesį bus kviečiami pasirašyti sutartį su savivaldybe 2019-2020 mokslo metams.
  • Programų finansavimo laikotarpis: 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. gegužės 31 d.

 

Pažymime, kad tuo atveju, jeigu NVŠ teikėjas nepateikia NVŠ paraiškos naujai akreditacijai ar prašymo pratęsti akreditaciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai per e-paslaugų portalą iki kvietime nurodytos datos, paraiška ir prašymas akreditavimui neteikiami. Popieriniai ir elektroniniu paštu savivaldybei pateikti dokumentai nebus vertinami.

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybei nutraukus neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartį su NVŠ teikėju dėl NVŠ programos įgyvendinimo kokybės stebėsenos metu nustatytų pažeidimų, NVŠ teikėjo prašymas ir/ar paraiška neteikiama vertinti vienus kalendorinius metus nuo Sutarties nutraukimo datos.