Paraiškų teikimo procesas

Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas vertinimui. 

 

Paraiškas NVŠ programoms akredituoti gali teikti Vilniaus mieste veiklą vykdančios organizacijos ir laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Elektroninės paraiškos pildomos per e. paslaugų portalą: www.nspr.smm.lt  (Informacija NVŠ programų teikėjams)

Neformaliojo vaikų švietimo programos duomenų pildymo ir registravimo eiga, PDF skaidrės ir vaizdo įrašas:

Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjo vadovas

Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

  • iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)
  • iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. 

Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), kurioje bus integruota ir paraiška, įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma). Taip pat visus programos duomenis bus galimybė atsisiųsti PDF formatu.

Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse. 

NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai.

NŠPR nuostatų nustatyta tvarka NVŠ programa išregistruojama iš NŠPR, jei daugiau nei vienus kalendorinius metus Mokinių registre NVŠ programoje nebuvo registruotas nei vienas Mokinys. 

Pavyzdinę paraiškos formą galite rasti šiame tinklapyje (priedas Nr. 1). Dėkojame, kad dalyvaujate neformaliajame vaikų švietime.

Turint klausimų dėl akreditacijos, prašome kreiptis į jaunimo skyriaus specialistus:

Artūrą Sirajevą telefonu 8 5 211 2673 arba 8 687 51 907 el. paštu arturas.sirajevas@vilnius.lt

Eveliną Petrovskają telefonu 8 699 58 328 el. paštu evelina.petrovskaja@vilnius.lt

Vilmą Markevičę telefonu 8 664 52830 el. paštu vilma.markevice@vilnius.lt

 

5 žingsnių trumpa instrukcija:

1. Pasirinkite Tvarkymas – Nauja programa. Suveskite registruojamos NVŠ programos duomenis į skiltis Programa (Programos tipas pagal paskirtį turi būti nurodyta Neformaliojo vaikų švietimo programa), Reikalavimai ir aprašymas. Spauskite mygtuką Išsaugoti. Išsaugojus programai yra suteikiamas LAIKINAS kodas (999999999). Tuomet spauskite Pateikti registravimui.

Jūsų pateikta programa gali būti grąžinti tikslinimui. Apie tai pranešama žinutėse, viršuje paspaudus Pranešimai arba atsidarius pačią programą. Pranešime nurodoma, ką reikia pataisyti. Kai netikslumai ištaisomi, programą vėl reikia Pateikti registravimui.

Kai NŠPR tvarkytojas (NŠA) įregistruoja programą, jai yra suteikiamas TIKRASIS kodas (NVŠ programų kodo pradžia visada 12).

2. Įregistravus programą reikia užpildyti akreditavimo paraišką. Pasirinkite Tvarkymas – Programų paieška. Atsidarę programą spauskite Akreditavimo paraiška. Užpildę paraišką spauskite Išsaugoti, Grįžti į programą.

3. Spauskite Pateikti akreditavimui. NVŠ programą vertina ir akredituoja ta savivaldybė, kurioje teikėjas registruotas ŠMIR. Akreditavimas galioja neterminuotai visose savivaldybėse.

Informaciją apie programos akreditavimą savivaldybė pažymi iki rugpjūčio 1 d. / gruodžio 1 d.

4. Akredituotą programą galima teikti finansavimui. Spauskite Pateikti finansavimui. Atsidaro Finansavimo ir vykdymo vietų skiltis, kurioje reikia nurodyti savivaldybes, kurioms teiksite programą finansuoti.

Pasirinkę savivaldybę, spauskite Pateikti finansavimui (dešinėje) ir programa bus pateikta finansavimui.

5. Patvirtinus finansavimą reikia įvesti vykdymo vietos adresą ir užpildyti tvarkaraštį.