Paraiškų teikimo procesas

Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas akredituoti programas 2021-2023 prasideda gegužės 3 d. (pirmadienį).

 

Paraiškas NVŠ programoms akredituoti gali teikti Vilniaus mieste veiklą vykdančios organizacijos ir laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/nauju-atnaujintu-nvs-programu-akreditacija-2021-2023-metams

Jau esami NVŠ teikėjai kurie norėtų pratęsti programos galiojimo laiką, gali teikti prašymus per e. paslaugų portalą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/nvs-programu-pratesimas-2021-2023-metams

Prašymai pratęsti NVŠ programą priimami jau dabar ir iki 2021 m. liepos 30 d. 15.00 val.

Prašymai akredituoti naują NVŠ programą priimami jau dabar ir iki 2021 m. gegužės 28 d. 15.00 val.

Turint klausimų dėl akreditacijos, prašome kreiptis į jaunimo skyriaus vyriausiajį specialistą Artūrą Sirajevą telefonu 8 5 211 2673 arba 8 687 51 907 el. paštu arturas.sirajevas@vilnius.lt

Po termino pateikti prašymai nebus priimami.

Teisingai pateikusieji paraiškas, gaus patvirtinimą el. lašku, kad paraiška priimta ir bus perduota vertinti nepriklausomiems vertintojams.  Apie vertinimo rezultatus būsite informuoti el. paštu.

Akredituotų programų sąrašas bus skelbiamas www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Dėkojame, kad dalyvaujate neformaliajame vaikų švietime

 

Naujų NVŠ programų paraiškų teikimas akreditavimui 2021-2023 mokslo metams vykdomas 2021 m. gegužės 3-2020 m. gegužės 28 d.

Akreditavimas organizuojamas NVŠ programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą (15 Eur NVŠ krepšelis mokiniui per mėn.).

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), laisvieji mokytojai.

NVŠ programos turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos nuostatas.

Programos turi būti vykdomos Vilniaus mieste ir skirtos  vaikams, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Pildydamas paraišką NVŠ teikėjas turi:

  • užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (jei dar nėra registruoti). Instrukcija, kaip registruotis, pateikta nuorodoje; Kilus klausimams dėl ŠMIR, prašome skambinti telefonu (8 5) 211 2410.
  • užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) (jei dar nėra registruoti). Instrukcija kaip registruotis, pateikta nuorodoje; užregistruoti programą (gauti kodą). Kilus klausimams dėl NŠPR, prašome skambinti telefonais +370 658 184 36 arba +370 658 184 21
  • Užpildyti Švietimo ir mokslo ministerijos NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu patvirtinta paraiškos forma - 1 priedas.
  • Pateikti užpildytą, pasirašytą, skenuotą (pdf), pasirašytą mobiliuoju parašu arba užpildytą ir pasirašyta elektroniniu parašu (adoc) Paraišką per Vilniaus miesto savivaldybės administracijos elektronines paslaugas https://paslaugos.vilnius.lt/ (skiltyje „Kultūra; švietimas; sportas“)  (paslauga bus įjungta 2021-05-28, 15.00 val.). Nepateikus paraiškos iki nustatyto termino, paraiškos nevertinamos.

 

Ketinančius teikti paraiškas akredituoti NVŠ programas, prašome susipažinti su akreditacijos procesą reglamentuojančiais teisės aktais puslapyje:

https://www.neformalusugdymas.lt/reikalingi-dokumentai

ir peržiūrėti skaidres:

 

NVŠ programų akreditavimo 2021-2023 mokslo metams tvarkaraštis:

  • Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas 2021 m. gegužės 3 d.-2021 m. gegužės 28 d.;

  • Akredituotų programų sąrašas skelbiamas www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt 2021 m. rugpjūčio 16 d.;

  • Akredituotų programų teikėjai 2021 m. rugsėjo-spalio mėnesį kviečiami pasirašyti sutartį su savivaldybe 2021-2023 mokslo metams.

  • Programų finansavimo laikotarpis: nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. / iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. jeigu bus pratęstas finansavimas 2022 metams.


 

Pažymime, kad tuo atveju, jeigu NVŠ teikėjas nepateikia NVŠ paraiškos naujai akreditacijai ar prašymo pratęsti akreditaciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai per e-paslaugų portalą iki kvietime nurodytos datos, paraiška ir prašymas akreditavimui neteikiami. Popieriniai ir elektroniniu paštu savivaldybei pateikti dokumentai nebus vertinami.

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybei nutraukus neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartį su NVŠ teikėju dėl NVŠ programos įgyvendinimo kokybės stebėsenos metu nustatytų pažeidimų, NVŠ teikėjo prašymas ir/ar paraiška neteikiama vertinti vienus kalendorinius metus nuo Sutarties nutraukimo datos.

 

DĖMESIO! Nuo praėjusiu metų NVŠ programos akredituojamos dvejiems metams, todėl pernai akredituotų programų akreditacija galioja iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

NVŠ teikėjai, kurių programų akreditacija galioja, akreditacijos metu neturi atlikti jokių veiksmų, tik laukia rugsėjo mėn. savivaldybės kvietimo pasirašyti  sutartis dėl kitų mokslo metų finansavimo.

Akreditaciją vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius (kontaktinis asmuo - Artūras Sirajevas, el. paštas arturas.sirajevas@vilnius.lt, tel. nr.: 8 687 51 907).