Paraiškų teikimo procesas

Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas akredituoti programas 2020-2022 metams baigtas.

Teisingai pateikusieji paraiškas, turėjo gauti patvirtinimą el. lašku, kad paraiška priimta ir bus perduota vertinti nepriklausomiems vertintojams.  Apie vertinimo rezultatus būsite informuoti el. paštu.

Akredituotų programų sąrašas bus skelbiamas www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt 2020 m. rugpjūčio 15 d.

Dėkojame, kad dalyvaujate neformaliajame vaikų švietime

 

Naujų NVŠ programų paraiškų teikimas akreditavimui 2020-2022 mokslo metams vykdomas 2020 m. gegužės 4-2020 m. gegužės 29 d.

Akreditavimas organizuojamas NVŠ programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą (15 Eur NVŠ krepšelis mokiniui per mėn.).

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), laisvieji mokytojai.

NVŠ programos turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos nuostatas.

Programos turi būti vykdomos Vilniaus mieste ir skirtos  vaikams, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Pildydamas paraišką NVŠ teikėjas turi:

 

Ketinančius teikti paraiškas akredituoti NVŠ programas, prašome susipažinti su akreditacijos procesą reglamentuojančiais teisės aktais puslapyje:

https://www.neformalusugdymas.lt/reikalingi-dokumentai

ir peržiūrėti skaidres:

 

NVŠ programų akreditavimo 2020-2022 mokslo metams tvarkaraštis:

  • Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas 2020 m. gegužės 4 d.-2019 m. gegužės 29 d.;

  • Akredituotų programų sąrašas skelbiamas www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt 2020 m. rugpjūčio 15 d.;

  • Akredituotų programų teikėjai 2020 m. rugsėjo mėnesį kviečiami pasirašyti sutartį su savivaldybe 2020-2021 mokslo metams.

  • Programų finansavimo laikotarpis: nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. / iki 2021 m. gegužės 31 d. jeigu bus pratęstas finansavimas 2021 metams.


 

Pažymime, kad tuo atveju, jeigu NVŠ teikėjas nepateikia NVŠ paraiškos naujai akreditacijai ar prašymo pratęsti akreditaciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai per e-paslaugų portalą iki kvietime nurodytos datos, paraiška ir prašymas akreditavimui neteikiami. Popieriniai ir elektroniniu paštu savivaldybei pateikti dokumentai nebus vertinami.

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybei nutraukus neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartį su NVŠ teikėju dėl NVŠ programos įgyvendinimo kokybės stebėsenos metu nustatytų pažeidimų, NVŠ teikėjo prašymas ir/ar paraiška neteikiama vertinti vienus kalendorinius metus nuo Sutarties nutraukimo datos.

 

DĖMESIO! Nuo praėjusiu metų NVŠ programos akredituojamos dvejiems metams, todėl pernai akredituotų programų akreditacija galioja iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

NVŠ teikėjai, kurių programų akreditacija galioja, akreditacijos metu neturi atlikti jokių veiksmų, tik laukia rugsėjo mėn. savivaldybės kvietimo pasirašyti  sutartis dėl kitų mokslo metų finansavimo.

Akreditaciją vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius (kontaktinis asmuo - Vidmantas Mitkus, el. paštas vidmantas.mitkus@vilnius.lt, tel. nr.: 852112567).