NVŠ lėšų panaudojimo taisyklės

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama:

NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir tiesiogiai su juo susijusioms išlaidoms finansuoti.

Lėšų negalima naudoti:


- NVŠ programoms, kai NVŠ teikėjas yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą, finansuoti;
- formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;
- ilgalaikiam turtui įsigyti;

 

Darbo santykių reguliavimas, tiekiant  NVŠ paslaugas:

Pažymime, jog privatūs NVŠ teikėjai gali samdyti NVŠ mokytojus, kurie turi verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą arba sudaryti su jais darbo sutartis.
Daugiau apie laisvojo mokytojo darbo ypatumus gali rasti čia.
Biudžetinės įstaigos su NVŠ mokytojais gali sudaryti tik darbo sutartis (pagal Biudžetinės sandaros įstatymą).

 

D.U.K.

1. Iki kada galima išleisti NVŠ lėšas?

Pvz. NVŠ lėšas už 2023 m. sausio-gruodžio mėn. reikia panaudoti iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

2. Visos sąskaitos turi būti išrašytos šiais metai, o kas jeigu nespėjate išleisti lėšų? Kaip tokiu atveju išleisti lėšas už gruodžio mėnesį?

Visi pirkimai turi būti įvykdyti iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Pirkimus galima padengti įstaigos lėšomis, o gavus apmokėjimą išlaidas kompensuoti. Jei tokios galimybės nėra, su pardavėjais galima pasirašyti sutartis, kur būtų numatytos atsiskaitymo sąlygos sausio mėnesį. 

3. Ar sausio mėnesį galima bus pirkti (išrašyti sąskaitas)?

Visa lėšų suma, kuri skirta už rugsėjo-gruodžio mėn. vykdytas veiklas, turi būti išleista iki 2022 m. gruodžio 31 d. (visos sąskaitos turi būti iki 2022 m. gruodžio 31 d.), žr. kl. Nr. 1 ir Nr. 2.