NVŠ lėšų panaudojimo taisyklės

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama:

NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir tiesiogiai su juo susijusioms išlaidoms finansuoti.

Daugiau informacijos galite rasti Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėje rekomendacijose

Lėšų negalima naudoti:


- NVŠ programoms, kai NVŠ teikėjas yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą, finansuoti;
- formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;
- ilgalaikiam turtui įsigyti;

 

Darbo santykių reguliavimas, tiekiant  NVŠ paslaugas:

Pažymime, jog privatūs NVŠ teikėjai gali samdyti NVŠ mokytojus, kurie turi verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą arba sudaryti su jais darbo sutartis.
Daugiau apie laisvojo mokytojo darbo ypatumus gali rasti čia.
Biudžetinės įstaigos su NVŠ mokytojais gali sudaryti tik darbo sutartis (pagal Biudžetinės sandaros įstatymą).

 

D.U.K.

1. Iki kada galima išleisti NVŠ lėšas?

NVŠ lėšas už 2019 m. sausio-gegužės mėn. reikia panaudoti iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. 

2. Visos sąskaitos turi būti išrašytos šiais metai, o lėšos už gruodžio mėnesį bus išmokėtos sausį. Kaip tokiu atveju išleisti lėšas už gruodžio mėnesį?

Visi pirkimai turi būti įvykdyti iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Pirkimus galima padengti įstaigos lėšomis, o gavus apmokėjimą sausio mėnesį išlaidas kompensuoti. Jei tokios galimybės nėra, su pardavėjais galima pasirašyti sutartis, kur būtų numatytos atsiskaitymo sąlygos sausio mėnesį. 

3. Ar sausio mėnesį, gavus lėšas už gruodžio mėnesį, galima bus pirkti (išrašyti sąskaitas)?

Visa lėšų suma, kuri skirta už spalio-gruodžio mėn. vykdytas veiklas, turi būti išleista iki 2018 m. gruodžio 31 d. (visos sąskaitos turi būti iki 2018 m. gruodžio 31 d.), žr. kl. Nr. 1 ir Nr. 2.