NVŠ lėšų panaudojimo taisyklės

Atsakymai į NVŠ tiekėjų užduodamus klausimus dėl lėšų naudojimo:

1)  Privalėsime išleisti ir atsiskaityti tik už gautas iki metų pabaigos lėšas, t.y. be gruodžio lėšų? -Taip

2)  Visos sąskaitos turi būti išrašytos šiais metai, o apmokėjimas gali būti nukeltas į sausį, t.y., kada bus gautos lėšos? Čia galim turėtu problemų su pardavėjais, nes ne visi sutinka laukti apmokėjimo ir prekes atiduoda tik kai gauna apmokėjimą. –Taip, visi pirkimai turi būti įvykdyti šiemet, o atsiskaitysite su pardavėjais, kai turėsite lėšas. Galite su pardavėjais pasirašyti sutartis, kur nusimatytumėte atsiskaitymo sąlygas. 

3) Galima bus  pirkti (išsirašyti sąskaitas) ir apmokėti sausį, t.y., kai bus gautos lėšos už gruodį?- Ne.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama:

- NVŠ mokytojų ir kitų darbuotojų, įgyvendinančių NVŠ programas, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;
- ugdymo priemonės ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su NVŠ programos vykdymu.

Lėšų negalima naudoti:

- pramoginių renginių, vaikų poilsio ir su jomis susijusioms išlaidoms apmokėti;
- NVŠ programoms, vykdomoms bendrojo ugdymo mokyklų, finansuoti;
- formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;
- patalpų nuomos, remonto, rekonstrukcijos, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;
- NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

Darbo santykių reguliavimas, tiekiant  NVŠ paslaugas:

Pažymime, jog privatūs NVŠ teikėjai gali samdyti NVŠ mokytojus, kurie turi verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą arba sudaryti su jais darbo sutartis.
Daugiau apie laisvojo mokytojo darbo ypatumus gali rasti čia.
Biudžetinės įstaigos su NVŠ mokytojais gali sudaryti tik darbo sutartis (pagal Biudžetinės sandaros įstatymą).