NVŠ krepšelis

NVŠ - neformalusis vaikų švietimas

Dėl seminaro apie pasiekimų pripažinimą su atvirais skaitmeniniais ženkliukais 

Pateikiame informacinio seminaro, vykusio balandžio 18 d., skaidres (skaidrės apie pasiekimų pripažinimą su atvirais skaitmeniniais ženkliukais, skaidrės apie UNESCO aocijuotų mokyklų pasiekimų programą Lietuvoje).


Rekomendacijos NVŠ teikėjams ir savivaldybėms

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras paskelbė neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėje rekomendacijomis. Su rekomendacijomis galite susipažinti čia.


Dėl informacinio seminaro

Pateikiame informacinio seminaro, vykusio gruodžio 22 d., skaidres.


Informacija dėl ataskaitų teikimo

Informuojame, kad NVŠ teikėjai, kurie gavo tikslinį finansavimą neformaliojo vaikų švietimo veikloms padengti turi pateikti ataskaitas ŠVIS sistemoje ir Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriui. Atsižvelgiant į tai, kad lėšos už gruodžio mėnesį bus pervestos sausio mėnesį, dėl ataskaitų pateikimo į ŠVIS tvarkos informuosime atskiru laišku. Ataskaitas į ŠVIS teikėjai turės pateikti, gavus NVŠ lėšas už gruodžio mėnesį.

Tačiau iki 2017 m. sausio 10 d. NVŠ teikėjai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui turi pateikti metinę Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2.) (už laikotarpį nuo 2016 m. balandžio iki 2016 m. gruodžio mėn.).


Informacija dėl 2017 m. NVŠ veiklos finansavimo

1. Bus pasirašomi susitarimai dėl sutarčių pratęsimo iki 2017 m. gegužės 31 d. Pabrėžiame, ir tai labai svarbu, kad susitarimus dėl sutarčių pratęsimo privalote pristatyti (po 2 egzempliorius) iki gruodžio 28 d. 

2. Po to, kai Švietimo ir mokslo ministerija pateiks informaciją apie Vilniaus miesto savivaldybei skirtus asignavimus, bus pasirašomi papildomi susitarimai dėl sutarčių pakeitimo, kuriose bus nustatytas naujas sutartinis vaikų skaičius bei skiriama papildomai lėšų suma.

3. Nustatant sutartinį mokinių skaičių bus atsižvelgiama į Mokinių registro duomenis., t.y. sutartis mokinių skaičius bus nustatomas atsižvelgiant į maksimalų vaikų skaičių pagal Mokinių registro faktinius duomenis (planuojant NVŠ veiklas, nuo sausio mėnesio galite dirbti su tiek vaikų, kiek buvo dagiausiai įregistruota mokinių registre nuo rugsėjo mėnesio).


Patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarkos aprašą galite rasti čia.


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų (antrasis kvietimas teikti paraiškas) (atnaujinta 2016-11-18)

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos akredituotų programų sąrašą ir neakredituotų programų sąrašą

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos. 

Dėl sutarties pasirašymo procedūrų su kiekviena organizacija bus susisiekta atskirai. 

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu 211 2356 arba + 370 68751907, el. paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Prasideda vaikų neformaliojo švietimo programų akreditavimas 

Skelbiamas vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimas, skirtas neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą.

Vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimo ciklo suskirstymo tvarkaraštis:

  • Programų priėmimas - spalio 14 d. - lapkričio 2 d. (įskaitytinai)

Programų vertinimas ir sutarčių pasirašymas (datos gali keistis):

  • Programų vertinimas - lapkričio 3 d. - lapkričio 14 d. 
  • Sutarčių pasirašymas - lapkričio 15 d. - lapkričio 30 d. 
  • Programų startas: gruodžio 1 d. 

Informuojame, kad spalio 24 d. 16.00 vyks informacinis seminaras vaikų neformaliojo švietimo teikėjams, kuriame bus pristatyta vaikų neformaliojo švietimo programų akreditavimo tvarka. Registruotis į seminarą galite čia iki spalio 23 d. 
Seminaras vyks Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2 aukštas). 

Daugiau informacijos apie akreditavimo procedūras galite rasti čia: http://www.neformalusugdymas.lt/paraisku-teikimo-procesas


Dėl informacijos pateikimo

Informuojame, jog visas vaikų neformaliojo švietimo akredituotas programas su jų trumpais aprašymais Jūs galite rasti www.neformalusugdymas.lt srityje "Programos" (paieškos filtre reikia pažymėti punktą "AKREDITUOTA").

Dėl galimybės lankyti programas reikia kreiptis į konkrečios programos teikėją.


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) akredituotų programų sąrašo antrąją dalį, pilną akredituotų programų sąrašą bei neakredituotų programų sąrašą.

Kiekvienam NVŠ teikėjui, kurių programos Komisijos sprendimu nebuvo akredituotos, bus pateiktos neakreditavimo priežastis.

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos. 

Dėl sutarties pasirašymo procedūrų su kiekviena organizacija bus susisiekta atskirai rugsėjo 19 d. 

Visa informacija apie visas akredituotas programas bus patalpinta www.neformalusugdymas.lt programų duomenų bazėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu 211 2356 arba + 370 68751907, el. paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos akredituotų programų sąrašo pirmąjį dalį

Atsižvelgdami į užsitęsusį paraiškų tikslinimo laiką bei ekspertų pastabas informuojame, jog informacija dėl likusių neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo bus paskelbta iki rugsėjo 16 d.  

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos. 

Dėl sutarties pasirašymo procedūrų su kiekviena organizacija bus susisiekta atskirai. 

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu 211 2356 arba + 370 68751907, el. paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Informacija dėl gautų paraiškų vertinimo

Informuojame, kad vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų, pretenduojančių į neformaliojo vaikų švietimo dalinį finansavimą, teikimo metu buvo gauta 318 paraiškų. Atsižvelgiant į minėtą programų skaičių, planuojama, kad ekspertų komisijos siūlymai dėl akredituotų programų bus paskelbti iki rugsėjo 9 d. 

Svarbu: informacija bus paskelbta tik dėl programų, kurioms ekspertai neturėjo pastabų ir buvo pateikti visi dokumentai. Informacija dėl programų, kurioms ekspertai turėjo pastabų ir jos buvo pakartotinai vertinamos bus paskelbta iki rugsėjo 16 d.

Atsiprašome už nepatogumus.


Skelbiamas gautų paraiškų sąrašas

Skelbiamas vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų, pretenduojančių į neformaliojo vaikų švietimo dalinį finansavimą, gautų paraiškų sąrašas (atnaujintas rugsėjo 7 d.). Šiuo metu atliekamas administracinis ir kokybinis paraiškų vertinimas. 

Svarbu:
Tuo atveju jeigu nustatoma, kad NVŠ paraiška neatitinka nurodytų reikalavimų, Jaunimo reikalų skyriaus specialistas kreipiasi į NVŠ paraiškos teikėją, prašydamas per 2 d.d. patikslinti NVŠ paraišką. Jeigu per 2 d.d. NVŠ paraiškos teikėjas nepateikia patikslinimų, paraiška nėra teikiama Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijai.


Pateikiami sutarčių tarp NVŠ teikėjų ir vaikų tėvų pavyzdžiai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pateikė sutarčių pavyzdžius tarp NVŠ teikėjų ir vaikų tėvų. 

Daugiau


Įvyko projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ partnerių susitikimas

Rugpjūčio 24 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko iš ES lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ partnerių susitikimas. LMNŠC įgyvendinamo projekto tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse.

Daugiau


Pateikiama informacinio seminaro medžiaga

Siūlome susipažinti su informacinio seminaro vaikų neformaliojo švietimo teikėjams medžiaga.


Nuo šiol neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraišką galima teikti el. būdu

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraišką Vilniaus miesto savivaldybei  galima teikti elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą. Su su sistema galima susipažinti čia.


Skelbiamas vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimas

15 eurų krepšelio skyrimo principas – pinigai švietimo reikmėms keliaus į įstaigas paskui vaiką. Lėšas gavusios įstaigos ir laisvieji mokytojai jas galės skirti tik tiesioginėms išlaidoms, susijusioms su veikla, pvz., įsigyti priemonių arba panaudoti darbo užmokesčiui ir t.t. Neformaliojo švietimo teikėjai privalo sumažinti būrelio mėnesio mokestį. Apie tai, kam planuojamas skirti dalinis finansavimas, tėveliai visada gali tiesiogiai aptarti su būrelių vadovais.

Daugiau


Kviečiame į informacinį  seminarą

Informuojame, kad rugpjūčio 23 d. 16.30 vyks informacinis seminaras vaikų neformaliojo švietimo teikėjams, kuriame bus pristatyta vaikų neformaliojo švietimo programų akreditavimo tvarka. Registruotis į seminarą galite čia iki rugpjūčio 22 d.

Seminaras vyks Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2 aukštas).