Naujienos

SVARBU: dėl gruodžio mėn. Mokinių Registro duomenų ataskaitų

Informuojame, kad gruodžio mėnesį pakeitimus (įregistruoti naujus ugdytinius arba išregistruoti išvykusius) Mokinių Registre būtina atlikti iki 2021 m. gruodžio 20 d. 13:00. 

Sąrašai bus patvirtinti ir vėliau jų koreguoti galimybės nebus.

 

Informuojame, kad lapkričio 3-9 d. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas

Remiantis Lietuvos Vyriausybės Nutarimu, NVŠ veiklos 2021 m. lepkričio 3-9 d. turi vykti nuotoliniu būdu arba stabdomos. 

 

Kvietimas teikti paraiškas 2021 metų vaikų rudens stovyklų finansavimui

Džiaugiamės galėdami pakviesti visus NVŠ Teikėjus ir kitas įstaigas bei laisvuosius mokytojus registruotus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikti paraiškas vaikų rudens stovyklų, prisidedančių prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, finansavimui.
Rudens stovyklų vykdymo laikotarpis: 2021 m. lapkričio mėn. pirmoji savaitė, vienos stovyklos pamainos trukmė turi būti 1–5 kalendorinės dienos.

Maksimali suma galima vienam projektui yra 2000 Eur
Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

Stovyklų vykdytojai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Paraiškas konkursui galite teikti jau dabar ir iki š. m. spalio 25 d. 15.00 val. (terminas pratęstas iki spalio 27 d. 12 val.)

Paraiškos konkursui priimamos nuoroda: 2021 metų vaikų rudens stovyklų konkurso paraiškų teikimas

 

Kilus klausimams nedvejokite ir drąsiai kreipkitės nurodytais kontaktais:

Evelina Petrovskaja, tel. 8699 58 328; el. p. evelina.petrovskaja@vilnius.lt

Vilma Markevičė, tel. 8664 52 830; el. p. vilma.markevice@vilnius.lt

 

 

 

Kviečiame NVŠ Teikėjus dalyvauti patalpų nuomos konkurse kuris prasidėjo š. m. rugpjūčio 2 dieną ir tęsis iki rugpjūčio 15 dienos. Konkurso metu turėsite galimybę išsinuomoti patalpas už minimalią kainą. Daugiau informacijos galite rasti tinklapyje ir konkurso pristatymo skaidrėse

Kaip vykdyti Neformaliojo vaikų švietimo veiklas nuo 2021 m. birželio 17 dienos. Neformalusis vaikų švietimas covid-19 sąlygomis.

 

Vyksta paraiškų priėmimas Neformaliojo vaikų švietimo programoms akredituoti 2021-2023 metams (15 eurų krepšelis).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius kviečia neformaliojo švietimo teikėjus, įstaigas ir laisvuosius mokytojus dirbančius su 1 - 12 klasių mokiniais neformalaus vaikų švietimo grupėse, teikti paraiškas NVŠ programoms akredituoti. Paraiškos priimamos jau dabar ir iki 2021 m. gegužės 28 d. 15.00 val.

Neformaliojo vaikų švietimo tikslai:

 • ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;
 • ugdyti asmens fizinę veiklą, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius. 

 

Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:

 • ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
 • ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;
 • ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
 • spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;
 • padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;
 • tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų.

Paraiškas NVŠ programoms akredituoti gali teikti Vilniaus mieste veiklą vykdančios organizacijos ir laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai.

Paraiškos priimamos per e. paslaugų portalą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/nauju-atnaujintu-nvs-programu-akreditacija-2021-2023-metams

Jau esami NVŠ teikėjai kurie norėtų pratęsti programos galiojimo laiką, gali teikti prašymus per e. paslaugų portalą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/nvs-programu-pratesimas-2021-2023-metams

Prašymai pratęsti NVŠ programą priimami jau dabar ir iki 2021 m. liepos 30 d. 15.00 val.

Turint klausimų dėl akreditacijos, prašome kreiptis į jaunimo skyriaus vyriausiajį specialistą Artūrą Sirajevą telefonu 8 5 211 2673 arba 8 687 51 907 el. paštu arturas.sirajevas@vilnius.lt

Po termino pateikti prašymai nebus priimami.

 

Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacija 2021-2023 metams. Susitikimo pristatymo skaidrės.

Registravimas švietimo ir mokslo institucijų registre. Susitikimo pristatymo skaidrės.

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjams informacija apie duomenų tvarkymą Mokinių registre. Susitikimo pristatymo skaidrės.

 

Informuojame, kad šiuo metu NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 vaikų.

2020 m. rugpjūčio 25-26 dienomis vykusių NVŠ teikėjų mokymų medžiagą rasite čia.


Informacija apie neformalaus vaikų švietimo veiklų vykdymą karantino ir ekstremalios situacijos metu


Neformalaus vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būtų įgyvendinama nuotoliniu būdu. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu, jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.
Primename, kad NVŠ veiklos turi būti organizuojamos laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-14 sprendimu Nr. V-1162 "Dėl neformaliojo vaikų ir švietimo organizavimo būtinų sąlygų" nustatytų rekomendacijų (su visais pakeitimais) bei užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Šaltinis: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.


Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas akredituoti programas 2020-2022 metams baigtas.

Teisingai pateikusieji paraiškas, turėjo gauti patvirtinimą el. lašku, kad paraiška priimta ir bus perduota vertinti nepriklausomiems vertintojams.  Apie vertinimo rezultatus būsite informuoti el. paštu.

Akredituotų programų sąrašas bus skelbiamas www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt 2020 m. rugpjūčio 15 d.
 

Dėkojame, kad dalyvaujate neformaliajame vaikų švietime.

 

 

 

DĖMESIO! Nuo praėjusiu metų NVŠ programos akredituojamos dvejiems metams, todėl pernai akredituotų programų akreditacija galioja iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

NVŠ teikėjai, kurių programų akreditacija galioja, akreditacijos metu neturi atlikti jokių veiksmų, tik laukia rugsėjo mėn. savivaldybės kvietimo pasirašyti  sutartis dėl kitų mokslo metų finansavimo.

 

DĖMESIO

SKELBIAMA NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMŲ AKREDITACIJA 2020-2022 MOKSLO METAMS

Akreditavimas organizuojamas NVŠ programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą (15 Eur NVŠ krepšelis mokiniui per mėn.).

Naujų (atnaujintų) NVŠ programų paraiškų teikimas akreditavimui 2020-2022 mokslo metams šiemet vykdomas nuo 2020 m. gegužės 4 iki 2020 m. gegužės 29 d.

Detali informacija rubrikoje "Paraiškų teikimo procesas"

 


Dėmesio! Dėl karantino neįvyks 2020 m. balandžio 21 d. planuotas susitikimas su neformaliojo vaikų švietimo teikėjais dėl neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo ir vykdymo 2020-2022 mokslo metams.

Rekomenduojame peržiūrėti susitikimo skaidres (žemiau)  ir informaciją https://www.neformalusugdymas.lt rubrikoje NVŠ krepšelis.

Skaidrės:

Naujų NVŠ programų paraiškų teikimas akreditavimui 2020-2022 mokslo metams bus vykdomas 2020 m. gegužės 4 - 2020 m. gegužės 29 d.

Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo 2020-2022 mokslo metams tvarkaraštis:

 • Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas 2020 m. gegužės 4 d.-2019 m. gegužės 29 d.;
 • Akredituotų programų sąrašas skelbiamas www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt 2020m. rugpjūčio 15 d.;
 • Akredituotų programų teikėjai 2020 m. rugsėjo mėnesį kviečiami pasirašyti sutartį su savivaldybe 2020-2021 mokslo metams.
 • Programų finansavimo laikotarpis: 2020 m. spalio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. / iki 2021 m. gegužės 31 d. jeigu bus pratęstas finansavimas 2021 metams.

2020 M. BALANDŽIO 21 D. 10 VAL. KVIEČIAME NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJUS Į SUSITIKIMĄ DĖL PROGRAMŲ AKREDITAVIMO IR VYKDYMO 2020-2022 MOKSLO METAMS

Susitikimas vyks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastate, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Tarybos posėdžių salėje (II aukšte).

Registracija nereikalinga


 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMAS 2020 M. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI

 

Vilniaus miesto savivaldybė 2020 m. sausio 29 d. gavo Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) raštą Nr. SR-453 „Dėl informacijos apie neformaliojo vaikų švietimo finansavimą 2020 m.“, kuriame informuojama, kad siekiant užtikrinti tvarią Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) finansavimo sistemą 2020 metais NVŠ veiklos bus ir toliau finansuojamos išlaikant 2019 m. finansavimo lygį.
2020 sausio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybė, pasirašė susitarimą dėl dalies lėšų skyrimo, todėl informavo teikėjus, kad 2020 m. sausio mėn. NVŠ finansavimą skirs visiems 2019 m. gruodžio 31 dieną Mokinių registro duomenimis finansavimą gavusiems mokiniams. Šiuo metu yra laukiama susitarimo pasirašymo dėl lėšų skyrimo tolesniems mėnesiams.
Pažymime, jeigu už 2020 m. sausio mėnesio NVŠ paslaugas tėvai mokėjo pilną kainą, NVŠ kompensacija turi būti pritaikyta kito mėnesio sąskaitoje. Primename, kad teikėjai, pagal pasirašomą sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe, įsipareigoja mažinti paslaugų kainą 15 Eur.


 

Informuojame, kad iki 2019 m. lapkričio 18 d. NVŠ teikėjai kviečiami išreikšti papildomų NVŠ 15 Eur krepšelių poreikį lapkričio-gruodžio mėn.

Atsižvelgiant į NVŠ 15 eur krepšelio skirstymo rezultatus NVŠ akredituotų programų teikėjams, informuojame, kad turime galimybę skirti papildomų krepšelių Vilniaus miesto akredituotose NVŠ programose besimokantiems vaikams.

Papildomi krepšeliai NVŠ akredituotų programų teikėjams bus skiriami lapkričio-gruodžio mėnesiais.

Akredituotų programų sąrašas, kuriose yra galimybė pasinaudoti NVŠ 15 Eur krepšeliu.


 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 30-1947/19 patvirtintas akredituotų NVŠ programų sąrašas.

 


DĖMESIO: atkreipiame NVŠ teikėjų dėmesį, kad naujų NVŠ programų paraiškų priėmimo ir akredituotų programų pratęsimo prašymų pateikimo terminas baigėsi ir dokumentai nebepriimami. Akredituotų programų sąrašą planuojama paskelbti www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt  2019 m. rugpjūčio 15 d. NVŠ teikėjai pateikę prašymus/paraiškas bus informuojami el. paštu.


 

2019 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius susitiko su Vilniaus miesto NVŠ teikėjais aptarti NVŠ programų akreditavimą ir vykdymą 2019-2021 mokslo metams.

Kviečiame susipažinti su susitikimo skaidrėmis :

Įvadas

Paraiškų teikimo procesas ir krepšelių skirstymas PARAIŠKOS FORMOS PILDYMO REKOMENDACIJOS

NVŠ teikėjui svarbūs dokumentai ir stebėsenos procesas

NVŠ ir FŠPU skirtumai

 


 

SKELBIAMA NVŠ PROGRAMŲ AKREDITACIJA 2019-2021 MOKSLO METAMS


Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo 2019-2021 mokslo metams tvarkaraštis:

 • Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas 2019 m. gegužės 6 d.-2019 m. gegužės 31 d. (imtinai);
 • Prašymų pratęsti 2018-2019 m. m. akredituotų programų galiojimą dviem metams priėmimas 2019 m. gegužės 6 d.-2019 m. liepos 29 d. (imtinai);
 • Akredituotų programų sąrašą planuojama paskelbti www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt  2019 m. rugpjūčio 15 d.;
 • Akredituotų programų teikėjai 2019 m. rugsėjo mėnesį bus kviečiami pasirašyti sutartį su savivaldybe 2019-2020 mokslo metams.
 • Programų finansavimo laikotarpis: 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. gegužės 31 d.

 

Detalesnę informaciją rasite paraiškų teikimo proceso rubrikoje

 


Kviečiame susipažinti su 2019 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu.

 

 


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

JAUNIMO REIKALŲ SKYRIAUS

KVIETIMAS Į SUSITIKIMĄ

DĖL PROGRAMŲ AKREDITAVIMO IR VYKDYMO 2019-2020 MOKSLO METAMS

2019 m. balandžio 30 d. 10 val.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastate

Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Tarybos posėdžių salėje (II aukšte)

 

PLANUOJAMA DARBOTVARKĖ

 

PRANEŠIMAS 1:

 • Savivaldybės įsipareigojimai projekte;
 • NVŠ teikėjo atsakomybės projekte;
 • Paraiškų pateikimas 2019 metais (planuojamas gegužės mėn.);
 • Atnaujinto NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo pristatymas;
 • Aktualių NVŠ dokumentų aptarimas:
  • Savivaldybės ir NVŠ teikėjų sutarties pasirašymas;
  • NVŠ paslaugų teikimo sutartys su ugdytinių tėvais/globėjais (pasirašymas, atsiskaitymas už gautas lėšas pateikiant sutartis savivaldybei, Mokinių registro administravimas);
  • NVŠ programų vykdymui/užsiėmimų tvarkaraščiams keliami reikalavimai (KTPRR administravimas, reikalavimai programos intensyvumui ir grupių dydžiui);
  • Mokinių lankomumo apskaitos dokumentai (nacionaliniu lygmeniu keliami reikalavimai išlankyti 4 pedagogines val. per mėn.).
 • NVŠ krepšelių paskirstymas ir lėšų pervedimas;
 • NVŠ lėšų panaudojimo paskirtis;
 • Atsiskaitymas už gautas NVŠ lėšas;
 • NVŠ programų kokybės stebėsena.

 

PRANEŠIMAS 2:

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo pranešimas apie NVŠ koncepciją, pristatant FŠPU (formalųjį švietimą papildantis ugdymas, pvz., Muzikos mokykla) ir NVŠ skirtumus.

 

DISKUSIJOS GRUPĖSE:

Po pranešimų planuojama organizuoti diskusijas grupėse šiomis temomis (dalyviai galės dalyvauti abiejose diskusijose, išankstinės registracijos nėra):

 1. NVŠ paslaugų teikimo sutarčių pildymas, pasirašymas, pateikimas Savivaldybei.
 2. Paraiškų akreditacijai/prašymų akreditacijos pratęsimui pildymas, pateikimas ir vertinimas 2019 metais.

 

Norėdami išsiaiškinti, kokie klausimai yra aktualūs, kuriuos galėtume aptarti susitikimo metu, siunčiame apklausą, kurią prašome užpildyti iki balandžio 11 d. Apklausos nuoroda: https://forms.gle/KuqsJpPCNd7YsjGy5

 

Visa medžiaga po susitikimo bus patalpinta www.neformalusugymas.lt

 

Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgdami į praėjusių metų pageidavimus, šiemet paankstiname akreditacijos pradžią ir paraiškų/prašymų pratęsimui pateikimo pradžia numatoma gegužės mėn. Prašome sekti informaciją apie akreditaciją šiame puslapyje.


 

DĖMESIO: SKELBIAMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ AKREDITAVIMO 2018-2019 MOKSLO METAMS PRATĘSIMO PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS (2018-11-07)

 

Jaunimo reikalų skyrius skelbia kvietimą teikėjams, kurių programos buvo akredituotos 2017–2018 mokslo metams, teikti prašymus pratęsti NVŠ programų vertinimo galiojimą 2018–2019 mokslo metams.

PRAŠYMŲ TEIKIMO TVARKA

iki 2018 m. lapkričio 21 d. (imtinai) prašymus pratęsti 2017–2018 m. m. akredituotos programos vertinimo galiojimą Jaunimo reikalų skyriui gali teikti NVŠ teikėjai, kurie:

 • neturi neištaisytų ar netinkamai ištaisytų pažeidimų pagal NVŠ programos įgyvendinimo kokybės stebėsenos vykdymo metu užfiksuotų pažeidimų pagrindu priimtą sprendimą dėl lėšų mokėjimo sustabdymo ir pažeidimų pašalinimo;
 • vykdė NVŠ programą 2017-2018 mokslo metais, buvo pasirašęs NVŠ finansavimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe ir įregistravęs NVŠ finansavimą gaunančius mokinius Mokinių registre;
 • nekeitė NVŠ programos, išskyrus informaciją apie teikėją, numatomą grupių dydį ir grupių skaičių;

 

Švietimo teikėjai, norintys pratęsti NVŠ programų vertinimo galiojimą ir gauti dalinį finansavimą, turi atlikti tokius veiksmus:

1. užpildytą, pasirašytą ir skenuotą prašymą kiekvienai pratęsiamai programai iki 2018 m. lapkričio 21 d. (imtinai) pateikti elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt

2. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) reikia pateikti:

2.1. jei NVŠ programoje nieko nekeitėte, KTPRR užtenka paspausti „pratęsti akreditaciją“;

2.2. jei 1 priede, programoje keitėte informaciją apie teikėją ir grupės dydį bei grupių skaičių, atnaujinkite 1 priedą, įkelkite į KTPRR, paspauskite „pateikti registravimui“. Kai programa vėl bus įregistruojama, paspauskite „pateikti akreditavimui“.

NVŠ LĖŠŲ SKIRSTYMO TVARKA

Priėmus sprendimą pratęsti NVŠ programos akreditaciją, joje dalyvaujantiems mokiniams NVŠ finansavimas bus skirtas nuo 2018 m. gruodžio 1 d. NVŠ lėšos Teikėjui bus skirtos atsižvelgiant į likusias NVŠ lėšas ir iki lapkričio 27 dienai (imtinai) teikėjų suregistruotų sudarytų sutarčių skaičių Mokinių registre.

1. Teikėjai iki lapkričio 27 d. (imtinai) suregistruoja akredituotose programose besimokančius mokinius.

2. Lapkričio 28 d. suformavus Mokinių registro besimokančiųjų mokinių išrašą Jaunimo reikalų skyrius suskaičiuos kiek mokinių yra įregistruota akredituotose programose ir atsižvelgiant į turimą finansavimą teikėjui paskaičiuos skiriamų krepšelių skaičių.

3. Mokiniai, kurių sutartys nebus suvestos Mokinių registre iki nurodyto termino, nebus įtrauktos į sąrašą, kurio pagrindu skaičiuojamas krepšelių skaičius teikėjui.

4. Teikėjas, žinodamas kiek krepšelių jam buvo skirta, savo nustatyta tvarka juos paskirsto akredituotose programose besimokantiems mokiniams pasirašant Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą neformaliojo vaikų švietimo sutarties formą (3 priedas).

Atsakymus į kylančius klausimus dėl darbo su mokinių registru galite rasti čia https://www.neformalusugdymas.lt/darbas-su-mokiniu-registru

Jei vis tik nerandate atsakymo galite kreiptis į Mokinių registro konsultantus: (5) 2356143 paštai: birute.rimkiene@itc.smm.lt, daiva.lapinskiene@itc.smm.lt, virginija.stambrauskiene@itc.smm.lt

 


Neformaliojo vakių švietimo krepšelių skyrimo teikėjams tvarka (2018-09-14)

Informuojame, kad besimokančių mokinių išrašą formuosime rugsėjo 24 d. 14 val., todėl visi pakeitimai turi būti atlikti iki šio termino.

Suformavus išrašą skyrius suskaičiuos kiek mokinių yra įregistruota akredituotose programose ir atsižvelgiant į turimą finansavimą teikėjui paskaičiuos skiriamų krepšelių skaičių.

Mokinių sutartys, kurios nebus suvestos Mokinių registre iki nurodyto termino, nebus įtrauktos į sąrašą, kurio pagrindu skaičiuojamas krepšelių skaičius teikėjui.

Darbo su Mokinių registru vadovą ir tvarką čia https://www.neformalusugdymas.lt/darbas-su-mokiniu-registru

Jei vis tik nerandate atsakymo galite kreiptis į Mokinių registro konsultantus: (5) 2356143 paštai: birute.rimkiene@itc.smm.lt, daiva.lapinskiene@itc.smm.lt, virginija.stambrauskiene@itc.smm.lt

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 30-2957/18(2.1.1E-TD2)  "Dėl Vilniaus miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų tvirtinimo"

Vilniaus miesto savivaldybės 2018-2019 m. m. akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas


 

Kviečiame teikėjus atkreipti dėmesį į rekomenduojamus kriterijus rengiant/atnaujinant vidinę NVŠ lėšų skirstymo tvarka. Kriterijai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 30-2916/18(2.1.1E-TD2) "Dėl rekomenduojamų kriterijų vaikų pirmumo teisei naudotis neformaliojo vaikų švietimo lėšomis nustatymo"


Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų susitikimo dėl neformaliojo vaikų švietimo Vilniaus mieste, vykusio 2018 m. rugpjūčio 21 d., skaidres rasite interneto nuorodoje


 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ AKREDITAVIMO 2018-2019 MOKSLO METAMS PARAIŠKŲ/PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS BAIGTAS

Visi teikėjai, kurie laiku pateikė paraiškas/prašymus bus informuoti el. paštu iki liepos 24 d..

Akredituotų programų sąrašas bus paskelbtas www.neformalusugdymas.lt rugsėjo pirmą savaitę.

 


PRASIDĖJO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS 2018-2019 MOKSLO METAMS:

 • Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas 2018 m. birželio 21 d. – 2018 m. liepos 18 d. (įskaitytinai)
 • Prašymų pratęsti 2017–2018 m. m. akredituotų programų galiojimą priėmimas 2018 m. birželio 21 d. – 2018 m. liepos 18 d. (įskaitytinai)
 • Programų vertinimas 2018 m. liepos 16 d. – 2018 m. rugpjūčio 17 d.
 • Akredituotų programų sąrašą planuojama paskelbti www.neformalusugdymas.lt iki 2018 m. rugsėjo 7 d.
 • Programų finansavimo pradžia 2018 m. spalio 1 d.

 

Daugiau informacijos paraiškų pateikimo poceso skiltyje


 

 

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo

Vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimas, skirtas neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą 2018-2019 mokslo metams, bus pradedamas birželio antroje pusėje. Sekite naujienas, kada bus paskelbtos paraiškų pateikimo datos.


Vilniaus miesto Neformaliojo švietimo įstaigų veiklos išorinio vertinimo ekspertų atranka

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius skelbia Vilniaus miesto Neformaliojo švietimo įstaigų (toliau – Įstaigos) veiklos išorinio vertinimo ekspertų atranką. Išorinio vertinimo tikslas – skatinti Įstaigas tobulinti savo veiklą siekiant geresnės neformaliojo vaikų švietimo kokybės.

Ekspertų veiklos:

1.stebėti ir vertinti Įstaigos vykdomus neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus;

2.analizuoti ir vertinti Įstaigos veiklos planavimo, materialinių ir žmogiškųjų išteklių valdymo, bendradarbiavimo bei darbo organizavimo sritis

3. parengti Įstaigos išorinio vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiamos išvados apie Įstaigos veiklą ir rekomendacijos Įstaigos veiklai tobulinti.

Reikalavimai ekspertams:

Vertintoju gali būti asmuo, kuris atitinka 1, 2 bei 3 arba (ir) 4 punktuose nurodytus reikalavimus:

1. turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. turi pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;

3. turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo arba ne mažesnį kaip 5 metų profesinės veiklos neformaliojo vaikų švietimo srityje stažą;

4. turi ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį veiklos planavimo ir išteklių valdymo srityje.

Darbo sąlygos: Terminuota darbo sutartis atitinkanti 0,25 etato darbo valandas, 2018 m. gegužės 2 d. – 2018 m. liepos 31 d. laikotarpiui.

Darbo apimtys: bus vertinamos 19 Vilniaus miesto Neformaliojo švietimo įstaigų. Planuojama, kad vienas ekspertas įvertins 8-9 įstaigas.

GYVENIMO APRAŠYMUS prašome siųsti iki 2018 m. balandžio 5 d. 17 val. adresu jrs@vilnius.lt

Kilus klausimams kreipkitės el. paštu jrs@vilnius.lt arba tel. (8 5 ) 211 2356.


Kvietimas mokykloms teikti paraiškas dalyvauti kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia šalies mokyklas įsitraukti į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklas, kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti pasirinktuose kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinėse programose. Šių veiklų tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas ugdyti(s) įvairiose aplinkose: maniežuose, stadionuose, sporto klubuose, baseinuose ir kt. Viso į programas planuojama atrinkti 250 šalies mokyklų. Mokyklos, norinčios dalyvauti projekte, turi užpildyti paraišką ir išsiųsti el.paštu andrius.zajanckauskas@lmnsc.lt. Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 10 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo (antrojo kvietimo teikti paraiškas rezultatai)

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) akredituotų programų sąrašą bei neakredituotų programų sąrašą. Kiekvienam NVŠ teikėjui, kurių programos Komisijos sprendimu nebuvo akredituotos, per 2 darbo dienas bus pateiktos neakreditavimo priežastys.

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos.

Dėl tolesnių žingsnių su NVŠ teikėjais bus susisiekta atskirai.

Visa informacija apie visas akredituotas programas bus atnaujinta ir patalpinta www.neformalusugdymas.lt programų duomenų bazėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8 5) 211 2567 arba + 370 68751907, el.paštu: jrs@vilnius.lt


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) akredituotų programų sąrašą bei neakredituotų programų sąrašą. Kiekvienam NVŠ teikėjui, kurių programos Komisijos sprendimu nebuvo akredituotos, per 2 darbo dienas bus pateiktos neakreditavimo priežastys.

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos.

Dėl tolesnių žingsnių su NVŠ teikėjais bus susisiekta atskirai.

Visa informacija apie visas akredituotas programas bus atnaujinta ir patalpinta www.neformalusugdymas.lt programų duomenų bazėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8 5) 211 2356 arba + 370 68751907, el.paštu: jrs@vilnius.lt.


Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacija (antrasis kvietimas teikti paraiškas)

Skelbiama papildoma vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditacija, skirta neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą.

Programų priėmimas vyksta nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. iki 2017 m. rugsėjo 8 d. (įskaitytinai). Detali informacija apie paraiškų teikimo procesą pateikta čia.

Pabrėžiame, kad neformaliojo vaikų švietimo programos paraiškos formą (1 priedą) visi NVŠ teikėjai privalo pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui. Nepateiktos programos arba programos, pateiktos terminui pasibaigus, nebus priimamos.

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8 5) 211 2356 arba + 370 68751907, el.paštu: jrs@vilnius.lt.


Kvietimas dalyvauti atrankoje į Vilniaus miesto neformaliojo vaikų švietimo ekspertų komisiją

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius kviečia teikti savo kandidatūras į neformaliojo vaikų švietimo ekspertų grupę. Šios grupės tikslas – teikti rekomendacijas dėl rengiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų.

Reikalavimai ekspertams:

1. Patirtis neformaliojo vaikų švietimo ir/arba neformaliojo ugdymo srityse;
2. Patirtis viešųjų paslaugų administravimo srityje būtų privalumas.

Pretendentai, norintys tapti ekspertų grupės nariais, turi pateikti savo gyvenimo aprašymą iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. el. paštu kristina.zasinaite@vilnius.lt.

Daugiau informacijos:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius
Kristina Žąsinaitė
Tel.  (8 5) 211 2356, +370 687 51907
El.p. kristina.zasinaite@vilnius.lt


Paskelbtas akreditacijai pateiktų neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų sąrašas

Skelbiame iki 2017 m. liepos 17 d. (įskaitytinai) akreditacijai pateiktų neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų sąrašą


Kvietimas dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurse

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia neformaliojo vaikų švietimo ir kitas įstaigas, asociacijas, turinčias teisę užsiimti neformaliojo vaikų švietimo veikla, dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurse. Paraiškos teikiamos iki 2017 m. liepos 24 d. 12.00 val. Daugiau informacijos, projekto finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą bei paraiškos formą rasite čia. Informacija teikiama: Irena Rimkutė, tel.: (8 5) 2316133. 


Skelbiamas papildomas vaikų vasaros poilsio programų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas skelbia papildomą vaikų vasaros poilsio programų konkursą. Palyginti su 2016 metais, šiais metais Vilniaus miesto savivaldybė net 4 kartus padidino lėšas, skirtas vaikų vasaros poilsio stovykloms organizuoti. 2017 metais Vilniaus miesto savivaldybė numačiusi paskirstyti 127 000 Eur. Šiais metais gegužės mėnesį skelbtame pirmame vaikų vasaros poilsio konkurso etape atrinktos 109 įstaigos ir organizacijas, kurioms buvo paskirstyta 84 830 Eur. Papildomo vaikų vasaros poilsio programų konkurso metu planuojama paskirstyti dar 42 170 Eur. Lėšos bus skirtos vaikų vasaros poilsio stovykloms organizuoti rugpjūčio mėnesį.

Daugiau informacijos rasite čia


Kvietimas dalyvauti atrankoje į Vilniaus miesto neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo ekspertų komisiją

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius kviečia teikti savo kandidatūras į neformaliojo vaikų švietimo programų vertintojų ekspertų grupę. Šios grupės tikslas – teikti neformaliojo vaikų švietimo programų ekspertinius vertinimus bei siūlymus dėl programų akreditacijos (programos akreditacija reikalinga siekiant gauti dalinį 15 Eur valstybės finansavimą neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui). Planuojama, jog ekspertų grupės narių darbas bus apmokamas. Neformaliojo vaikų švietimo programos vertinimui bus pateikiamos nuo 2017 m. liepos 18 d. ir turės būti įvertintos iki 2017 m. rugpjūčio 16 d.

Reikalavimai vertintojams

1. Patirtis neformaliojo vaikų švietimo ir/arba neformaliojo ugdymo srityse;
2. Patirtis vertinant įvairių sričių programas būtų privalumas.

Pretendentai, norintys tapti ekspertų grupės nariais, turi pateikti savo gyvenimo aprašymą iki 2017 m. liepos 3 d. el. paštu kristina.zasinaite@vilnius.lt.

Daugiau informacijos:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius
Kristina Žąsinaitė
Tel.  (8 5) 211 2356, +370 687 51907
El.p. kristina.zasinaite@vilnius.lt


Dėl informacinio seminaro

Pateikiame informacinio seminaro, vykusio 2017 m. birželio 5 d., skaidres


Kviečiame į susitikimą dėl neformaliojo vaikų švietimo

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo teikėjus į susitikimą dėl naujos programų akreditacijos bei naujų mokslo metų. Susitikimo metu aptarsime pokyčius, susijusius su neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacija, lėšų skyrimu ir panaudojimu bei kitus klausimus, susijusius su NVŠ programų vykdymu. Susitikimas vyks 2017 m. birželio 5 d., 17.30 val. Vilniaus mieste savivaldybėje, Tarybos posėdžių salėje (2 a.). Susitikimo trukmė ~ 1,5 val.
Norinčius dalyvauti maloniai prašome užsiregistruoti užpildant registracijos formą ČIA iki birželio 4 d.
Kilus klausimams, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:
Kristina Žąsinaitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus specialistė tel.: (8 5) 211 2356, mob.tel.: +370 687 51907


Atnaujintas Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Su atnaujintu aprašu galima susipažinti čia


Skelbiamas Vaikų vasaros poilsio programų konkursas

Sostinės savivaldybė skelbia Vaikų vasaros poilsio programų konkursą, kuriame gali dalyvauti švietimo, kultūros, sporto  įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys. Daugiau informacijos čia.

Dėl seminaro apie pasiekimų pripažinimą su atvirais skaitmeniniais ženkliukais 

Pateikiame informacinio seminaro, vykusio balandžio 18 d., skaidres (skaidrės apie pasiekimų pripažinimą su atvirais skaitmeniniais ženkliukais, skaidrės apie UNESCO aocijuotų mokyklų pasiekimų programą Lietuvoje).


Rekomendacijos NVŠ teikėjams ir savivaldybėms

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras paskelbė neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėje rekomendacijomis. Su rekomendacijomis galite susipažinti čia.


Dėl informacinio seminaro

Pateikiame informacinio seminaro, vykusio gruodžio 22 d., skaidres.


Informacija dėl ataskaitų teikimo

Informuojame, kad NVŠ teikėjai, kurie gavo tikslinį finansavimą neformaliojo vaikų švietimo veikloms padengti turi pateikti ataskaitas ŠVIS sistemoje ir Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriui. Atsižvelgiant į tai, kad lėšos už gruodžio mėnesį bus pervestos sausio mėnesį, dėl ataskaitų pateikimo į ŠVIS tvarkos informuosime atskiru laišku. Ataskaitas į ŠVIS teikėjai turės pateikti, gavus NVŠ lėšas už gruodžio mėnesį.

Tačiau iki 2017 m. sausio 10 d. NVŠ teikėjai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui turi pateikti metinę Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2.) (už laikotarpį nuo 2016 m. balandžio iki 2016 m. gruodžio mėn.).


Informacija dėl 2017 m. NVŠ veiklos finansavimo

1. Bus pasirašomi susitarimai dėl sutarčių pratęsimo iki 2017 m. gegužės 31 d. Pabrėžiame, ir tai labai svarbu, kad susitarimus dėl sutarčių pratęsimo privalote pristatyti (po 2 egzempliorius) iki gruodžio 28 d. 

2. Po to, kai Švietimo ir mokslo ministerija pateiks informaciją apie Vilniaus miesto savivaldybei skirtus asignavimus, bus pasirašomi papildomi susitarimai dėl sutarčių pakeitimo, kuriose bus nustatytas naujas sutartinis vaikų skaičius bei skiriama papildomai lėšų suma.

3. Nustatant sutartinį mokinių skaičių bus atsižvelgiama į Mokinių registro duomenis., t.y. sutartis mokinių skaičius bus nustatomas atsižvelgiant į maksimalų vaikų skaičių pagal Mokinių registro faktinius duomenis (planuojant NVŠ veiklas, nuo sausio mėnesio galite dirbti su tiek vaikų, kiek buvo dagiausiai įregistruota mokinių registre nuo rugsėjo mėnesio).


Patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarkos aprašą galite rasti čia.


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų (antrasis kvietimas teikti paraiškas) (atnaujinta 2016-11-18)

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos akredituotų programų sąrašą ir neakredituotų programų sąrašą

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos. 

Dėl sutarties pasirašymo procedūrų su kiekviena organizacija bus susisiekta atskirai. 

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu 211 2356 arba + 370 68751907, el. paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Prasideda vaikų neformaliojo švietimo programų akreditavimas 

Skelbiamas vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimas, skirtas neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą.

Vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimo ciklo suskirstymo tvarkaraštis:

 • Programų priėmimas - spalio 14 d. - lapkričio 2 d. (įskaitytinai)

 

Programų vertinimas ir sutarčių pasirašymas (datos gali keistis):

 • Programų vertinimas - lapkričio 3 d. - lapkričio 14 d. 
 • Sutarčių pasirašymas - lapkričio 15 d. - lapkričio 30 d. 
 • Programų startas: gruodžio 1 d. 

 

Informuojame, kad spalio 24 d. 16.00 vyks informacinis seminaras vaikų neformaliojo švietimo teikėjams, kuriame bus pristatyta vaikų neformaliojo švietimo programų akreditavimo tvarka. Registruotis į seminarą galite čia iki spalio 23 d. 
Seminaras vyks Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2 aukštas). 

Daugiau informacijos apie akreditavimo procedūras galite rasti čia: http://www.neformalusugdymas.lt/paraisku-teikimo-procesas


Dėl informacijos pateikimo

Informuojame, jog visas vaikų neformaliojo švietimo akredituotas programas su jų trumpais aprašymais Jūs galite rasti www.neformalusugdymas.lt srityje "Programos" (paieškos filtre reikia pažymėti punktą "AKREDITUOTA").

Dėl galimybės lankyti programas reikia kreiptis į konkrečios programos teikėją.


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) akredituotų programų sąrašo antrąją dalį, pilną akredituotų programų sąrašą bei neakredituotų programų sąrašą.

Kiekvienam NVŠ teikėjui, kurių programos Komisijos sprendimu nebuvo akredituotos, bus pateiktos neakreditavimo priežastis.

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos. 

Dėl sutarties pasirašymo procedūrų su kiekviena organizacija bus susisiekta atskirai rugsėjo 19 d. 

Visa informacija apie visas akredituotas programas bus patalpinta www.neformalusugdymas.lt programų duomenų bazėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu 211 2356 arba + 370 68751907, el. paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos akredituotų programų sąrašo pirmąjį dalį

Atsižvelgdami į užsitęsusį paraiškų tikslinimo laiką bei ekspertų pastabas informuojame, jog informacija dėl likusių neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo bus paskelbta iki rugsėjo 16 d.  

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos. 

Dėl sutarties pasirašymo procedūrų su kiekviena organizacija bus susisiekta atskirai. 

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu 211 2356 arba + 370 68751907, el. paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Informacija dėl gautų paraiškų vertinimo

Informuojame, kad vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų, pretenduojančių į neformaliojo vaikų švietimo dalinį finansavimą, teikimo metu buvo gauta 318 paraiškų. Atsižvelgiant į minėtą programų skaičių, planuojama, kad ekspertų komisijos siūlymai dėl akredituotų programų bus paskelbti iki rugsėjo 9 d. 

Svarbu: informacija bus paskelbta tik dėl programų, kurioms ekspertai neturėjo pastabų ir buvo pateikti visi dokumentai. Informacija dėl programų, kurioms ekspertai turėjo pastabų ir jos buvo pakartotinai vertinamos bus paskelbta iki rugsėjo 16 d.

Atsiprašome už nepatogumus.


Skelbiamas gautų paraiškų sąrašas

Skelbiamas vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų, pretenduojančių į neformaliojo vaikų švietimo dalinį finansavimą, gautų paraiškų sąrašas (atnaujintas rugsėjo 7 d.). Šiuo metu atliekamas administracinis ir kokybinis paraiškų vertinimas. 

Svarbu:
Tuo atveju jeigu nustatoma, kad NVŠ paraiška neatitinka nurodytų reikalavimų, Jaunimo reikalų skyriaus specialistas kreipiasi į NVŠ paraiškos teikėją, prašydamas per 2 d.d. patikslinti NVŠ paraišką. Jeigu per 2 d.d. NVŠ paraiškos teikėjas nepateikia patikslinimų, paraiška nėra teikiama Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijai.


Pateikiami sutarčių tarp NVŠ teikėjų ir vaikų tėvų pavyzdžiai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pateikė sutarčių pavyzdžius tarp NVŠ teikėjų ir vaikų tėvų. 

Daugiau


Įvyko projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ partnerių susitikimas

Rugpjūčio 24 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko iš ES lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ partnerių susitikimas. LMNŠC įgyvendinamo projekto tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse.

Daugiau


Pateikiama informacinio seminaro medžiaga

Siūlome susipažinti su informacinio seminaro vaikų neformaliojo švietimo teikėjams medžiaga.


Nuo šiol neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraišką galima teikti el. būdu

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraišką Vilniaus miesto savivaldybei  galima teikti elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą. Su su sistema galima susipažinti čia.


Skelbiamas vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimas

15 eurų krepšelio skyrimo principas – pinigai švietimo reikmėms keliaus į įstaigas paskui vaiką. Lėšas gavusios įstaigos ir laisvieji mokytojai jas galės skirti tik tiesioginėms išlaidoms, susijusioms su veikla, pvz., įsigyti priemonių arba panaudoti darbo užmokesčiui ir t.t. Neformaliojo švietimo teikėjai privalo sumažinti būrelio mėnesio mokestį. Apie tai, kam planuojamas skirti dalinis finansavimas, tėveliai visada gali tiesiogiai aptarti su būrelių vadovais.

Daugiau