Naujienos

Kvietimas mokykloms teikti paraiškas dalyvauti kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia šalies mokyklas įsitraukti į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklas, kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti pasirinktuose kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinėse programose. Šių veiklų tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas ugdyti(s) įvairiose aplinkose: maniežuose, stadionuose, sporto klubuose, baseinuose ir kt. Viso į programas planuojama atrinkti 250 šalies mokyklų. Mokyklos, norinčios dalyvauti projekte, turi užpildyti paraišką ir išsiųsti el.paštu andrius.zajanckauskas@lmnsc.lt. Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 10 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo (antrojo kvietimo teikti paraiškas rezultatai)

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) akredituotų programų sąrašą bei neakredituotų programų sąrašą. Kiekvienam NVŠ teikėjui, kurių programos Komisijos sprendimu nebuvo akredituotos, per 2 darbo dienas bus pateiktos neakreditavimo priežastys.

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos.

Dėl tolesnių žingsnių su NVŠ teikėjais bus susisiekta atskirai.

Visa informacija apie visas akredituotas programas bus atnaujinta ir patalpinta www.neformalusugdymas.lt programų duomenų bazėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8 5) 211 2028 arba + 370 68751907, el.paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt arba deimante.gvaldaite@vilnius.lt.


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) akredituotų programų sąrašą bei neakredituotų programų sąrašą. Kiekvienam NVŠ teikėjui, kurių programos Komisijos sprendimu nebuvo akredituotos, per 2 darbo dienas bus pateiktos neakreditavimo priežastys.

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos.

Dėl tolesnių žingsnių su NVŠ teikėjais bus susisiekta atskirai.

Visa informacija apie visas akredituotas programas bus atnaujinta ir patalpinta www.neformalusugdymas.lt programų duomenų bazėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8 5) 211 2356 arba + 370 68751907, el.paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacija (antrasis kvietimas teikti paraiškas)

Skelbiama papildoma vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditacija, skirta neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą.

Programų priėmimas vyksta nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. iki 2017 m. rugsėjo 8 d. (įskaitytinai). Detali informacija apie paraiškų teikimo procesą pateikta čia.

Pabrėžiame, kad neformaliojo vaikų švietimo programos paraiškos formą (1 priedą) visi NVŠ teikėjai privalo pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui. Nepateiktos programos arba programos, pateiktos terminui pasibaigus, nebus priimamos.

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8 5) 211 2356 arba + 370 68751907, el.paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Kvietimas dalyvauti atrankoje į Vilniaus miesto neformaliojo vaikų švietimo ekspertų komisiją

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius kviečia teikti savo kandidatūras į neformaliojo vaikų švietimo ekspertų grupę. Šios grupės tikslas – teikti rekomendacijas dėl rengiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų.

Reikalavimai ekspertams:

1. Patirtis neformaliojo vaikų švietimo ir/arba neformaliojo ugdymo srityse;
2. Patirtis viešųjų paslaugų administravimo srityje būtų privalumas.

Pretendentai, norintys tapti ekspertų grupės nariais, turi pateikti savo gyvenimo aprašymą iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. el. paštu kristina.zasinaite@vilnius.lt.

Daugiau informacijos:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius
Kristina Žąsinaitė
Tel.  (8 5) 211 2356, +370 687 51907
El.p. kristina.zasinaite@vilnius.lt


Paskelbtas akreditacijai pateiktų neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų sąrašas

Skelbiame iki 2017 m. liepos 17 d. (įskaitytinai) akreditacijai pateiktų neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų sąrašą


Kvietimas dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurse

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia neformaliojo vaikų švietimo ir kitas įstaigas, asociacijas, turinčias teisę užsiimti neformaliojo vaikų švietimo veikla, dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurse. Paraiškos teikiamos iki 2017 m. liepos 24 d. 12.00 val. Daugiau informacijos, projekto finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą bei paraiškos formą rasite čia. Informacija teikiama: Irena Rimkutė, tel.: (8 5) 2316133. 


Skelbiamas papildomas vaikų vasaros poilsio programų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas skelbia papildomą vaikų vasaros poilsio programų konkursą. Palyginti su 2016 metais, šiais metais Vilniaus miesto savivaldybė net 4 kartus padidino lėšas, skirtas vaikų vasaros poilsio stovykloms organizuoti. 2017 metais Vilniaus miesto savivaldybė numačiusi paskirstyti 127 000 Eur. Šiais metais gegužės mėnesį skelbtame pirmame vaikų vasaros poilsio konkurso etape atrinktos 109 įstaigos ir organizacijas, kurioms buvo paskirstyta 84 830 Eur. Papildomo vaikų vasaros poilsio programų konkurso metu planuojama paskirstyti dar 42 170 Eur. Lėšos bus skirtos vaikų vasaros poilsio stovykloms organizuoti rugpjūčio mėnesį.

Daugiau informacijos rasite čia


Kvietimas dalyvauti atrankoje į Vilniaus miesto neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo ekspertų komisiją

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius kviečia teikti savo kandidatūras į neformaliojo vaikų švietimo programų vertintojų ekspertų grupę. Šios grupės tikslas – teikti neformaliojo vaikų švietimo programų ekspertinius vertinimus bei siūlymus dėl programų akreditacijos (programos akreditacija reikalinga siekiant gauti dalinį 15 Eur valstybės finansavimą neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui). Planuojama, jog ekspertų grupės narių darbas bus apmokamas. Neformaliojo vaikų švietimo programos vertinimui bus pateikiamos nuo 2017 m. liepos 18 d. ir turės būti įvertintos iki 2017 m. rugpjūčio 16 d.

Reikalavimai vertintojams

1. Patirtis neformaliojo vaikų švietimo ir/arba neformaliojo ugdymo srityse;
2. Patirtis vertinant įvairių sričių programas būtų privalumas.

Pretendentai, norintys tapti ekspertų grupės nariais, turi pateikti savo gyvenimo aprašymą iki 2017 m. liepos 3 d. el. paštu kristina.zasinaite@vilnius.lt.

Daugiau informacijos:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius
Kristina Žąsinaitė
Tel.  (8 5) 211 2356, +370 687 51907
El.p. kristina.zasinaite@vilnius.lt


Dėl informacinio seminaro

Pateikiame informacinio seminaro, vykusio 2017 m. birželio 5 d., skaidres


Kviečiame į susitikimą dėl neformaliojo vaikų švietimo

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo teikėjus į susitikimą dėl naujos programų akreditacijos bei naujų mokslo metų. Susitikimo metu aptarsime pokyčius, susijusius su neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacija, lėšų skyrimu ir panaudojimu bei kitus klausimus, susijusius su NVŠ programų vykdymu. Susitikimas vyks 2017 m. birželio 5 d., 17.30 val. Vilniaus mieste savivaldybėje, Tarybos posėdžių salėje (2 a.). Susitikimo trukmė ~ 1,5 val.
Norinčius dalyvauti maloniai prašome užsiregistruoti užpildant registracijos formą ČIA iki birželio 4 d.
Kilus klausimams, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:
Kristina Žąsinaitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus specialistė tel.: (8 5) 211 2356, mob.tel.: +370 687 51907


Atnaujintas Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Su atnaujintu aprašu galima susipažinti čia


Skelbiamas Vaikų vasaros poilsio programų konkursas

Sostinės savivaldybė skelbia Vaikų vasaros poilsio programų konkursą, kuriame gali dalyvauti švietimo, kultūros, sporto  įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys. Daugiau informacijos čia.

Dėl seminaro apie pasiekimų pripažinimą su atvirais skaitmeniniais ženkliukais 

Pateikiame informacinio seminaro, vykusio balandžio 18 d., skaidres (skaidrės apie pasiekimų pripažinimą su atvirais skaitmeniniais ženkliukais, skaidrės apie UNESCO aocijuotų mokyklų pasiekimų programą Lietuvoje).


Rekomendacijos NVŠ teikėjams ir savivaldybėms

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras paskelbė neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėje rekomendacijomis. Su rekomendacijomis galite susipažinti čia.


Dėl informacinio seminaro

Pateikiame informacinio seminaro, vykusio gruodžio 22 d., skaidres.


Informacija dėl ataskaitų teikimo

Informuojame, kad NVŠ teikėjai, kurie gavo tikslinį finansavimą neformaliojo vaikų švietimo veikloms padengti turi pateikti ataskaitas ŠVIS sistemoje ir Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriui. Atsižvelgiant į tai, kad lėšos už gruodžio mėnesį bus pervestos sausio mėnesį, dėl ataskaitų pateikimo į ŠVIS tvarkos informuosime atskiru laišku. Ataskaitas į ŠVIS teikėjai turės pateikti, gavus NVŠ lėšas už gruodžio mėnesį.

Tačiau iki 2017 m. sausio 10 d. NVŠ teikėjai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui turi pateikti metinę Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2.) (už laikotarpį nuo 2016 m. balandžio iki 2016 m. gruodžio mėn.).


Informacija dėl 2017 m. NVŠ veiklos finansavimo

1. Bus pasirašomi susitarimai dėl sutarčių pratęsimo iki 2017 m. gegužės 31 d. Pabrėžiame, ir tai labai svarbu, kad susitarimus dėl sutarčių pratęsimo privalote pristatyti (po 2 egzempliorius) iki gruodžio 28 d. 

2. Po to, kai Švietimo ir mokslo ministerija pateiks informaciją apie Vilniaus miesto savivaldybei skirtus asignavimus, bus pasirašomi papildomi susitarimai dėl sutarčių pakeitimo, kuriose bus nustatytas naujas sutartinis vaikų skaičius bei skiriama papildomai lėšų suma.

3. Nustatant sutartinį mokinių skaičių bus atsižvelgiama į Mokinių registro duomenis., t.y. sutartis mokinių skaičius bus nustatomas atsižvelgiant į maksimalų vaikų skaičių pagal Mokinių registro faktinius duomenis (planuojant NVŠ veiklas, nuo sausio mėnesio galite dirbti su tiek vaikų, kiek buvo dagiausiai įregistruota mokinių registre nuo rugsėjo mėnesio).


Patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarkos aprašą galite rasti čia.


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų (antrasis kvietimas teikti paraiškas) (atnaujinta 2016-11-18)

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos akredituotų programų sąrašą ir neakredituotų programų sąrašą

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos. 

Dėl sutarties pasirašymo procedūrų su kiekviena organizacija bus susisiekta atskirai. 

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu 211 2356 arba + 370 68751907, el. paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Prasideda vaikų neformaliojo švietimo programų akreditavimas 

Skelbiamas vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimas, skirtas neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą.

Vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimo ciklo suskirstymo tvarkaraštis:

  • Programų priėmimas - spalio 14 d. - lapkričio 2 d. (įskaitytinai)

 

Programų vertinimas ir sutarčių pasirašymas (datos gali keistis):

  • Programų vertinimas - lapkričio 3 d. - lapkričio 14 d. 
  • Sutarčių pasirašymas - lapkričio 15 d. - lapkričio 30 d. 
  • Programų startas: gruodžio 1 d. 

 

Informuojame, kad spalio 24 d. 16.00 vyks informacinis seminaras vaikų neformaliojo švietimo teikėjams, kuriame bus pristatyta vaikų neformaliojo švietimo programų akreditavimo tvarka. Registruotis į seminarą galite čia iki spalio 23 d. 
Seminaras vyks Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2 aukštas). 

Daugiau informacijos apie akreditavimo procedūras galite rasti čia: http://www.neformalusugdymas.lt/paraisku-teikimo-procesas


Dėl informacijos pateikimo

Informuojame, jog visas vaikų neformaliojo švietimo akredituotas programas su jų trumpais aprašymais Jūs galite rasti www.neformalusugdymas.lt srityje "Programos" (paieškos filtre reikia pažymėti punktą "AKREDITUOTA").

Dėl galimybės lankyti programas reikia kreiptis į konkrečios programos teikėją.


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) akredituotų programų sąrašo antrąją dalį, pilną akredituotų programų sąrašą bei neakredituotų programų sąrašą.

Kiekvienam NVŠ teikėjui, kurių programos Komisijos sprendimu nebuvo akredituotos, bus pateiktos neakreditavimo priežastis.

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos. 

Dėl sutarties pasirašymo procedūrų su kiekviena organizacija bus susisiekta atskirai rugsėjo 19 d. 

Visa informacija apie visas akredituotas programas bus patalpinta www.neformalusugdymas.lt programų duomenų bazėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu 211 2356 arba + 370 68751907, el. paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų

Pateikiame neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos akredituotų programų sąrašo pirmąjį dalį

Atsižvelgdami į užsitęsusį paraiškų tikslinimo laiką bei ekspertų pastabas informuojame, jog informacija dėl likusių neformaliojo vaikų švietimo programų akreditavimo bus paskelbta iki rugsėjo 16 d.  

Primename, kad neformaliojo vaikų švietimo programų išlaidos gali būti pripažintos tik nuo sutarties tarp neformaliojo vaikų švietimo teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirašymo datos. 

Dėl sutarties pasirašymo procedūrų su kiekviena organizacija bus susisiekta atskirai. 

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu 211 2356 arba + 370 68751907, el. paštu: kristina.zasinaite@vilnius.lt.


Informacija dėl gautų paraiškų vertinimo

Informuojame, kad vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų, pretenduojančių į neformaliojo vaikų švietimo dalinį finansavimą, teikimo metu buvo gauta 318 paraiškų. Atsižvelgiant į minėtą programų skaičių, planuojama, kad ekspertų komisijos siūlymai dėl akredituotų programų bus paskelbti iki rugsėjo 9 d. 

Svarbu: informacija bus paskelbta tik dėl programų, kurioms ekspertai neturėjo pastabų ir buvo pateikti visi dokumentai. Informacija dėl programų, kurioms ekspertai turėjo pastabų ir jos buvo pakartotinai vertinamos bus paskelbta iki rugsėjo 16 d.

Atsiprašome už nepatogumus.


Skelbiamas gautų paraiškų sąrašas

Skelbiamas vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų, pretenduojančių į neformaliojo vaikų švietimo dalinį finansavimą, gautų paraiškų sąrašas (atnaujintas rugsėjo 7 d.). Šiuo metu atliekamas administracinis ir kokybinis paraiškų vertinimas. 

Svarbu:
Tuo atveju jeigu nustatoma, kad NVŠ paraiška neatitinka nurodytų reikalavimų, Jaunimo reikalų skyriaus specialistas kreipiasi į NVŠ paraiškos teikėją, prašydamas per 2 d.d. patikslinti NVŠ paraišką. Jeigu per 2 d.d. NVŠ paraiškos teikėjas nepateikia patikslinimų, paraiška nėra teikiama Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijai.


Pateikiami sutarčių tarp NVŠ teikėjų ir vaikų tėvų pavyzdžiai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pateikė sutarčių pavyzdžius tarp NVŠ teikėjų ir vaikų tėvų. 

Daugiau


Įvyko projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ partnerių susitikimas

Rugpjūčio 24 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko iš ES lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ partnerių susitikimas. LMNŠC įgyvendinamo projekto tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse.

Daugiau


Pateikiama informacinio seminaro medžiaga

Siūlome susipažinti su informacinio seminaro vaikų neformaliojo švietimo teikėjams medžiaga.


Nuo šiol neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraišką galima teikti el. būdu

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraišką Vilniaus miesto savivaldybei  galima teikti elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą. Su su sistema galima susipažinti čia.


Skelbiamas vaikų neformaliojo švietimo teikėjų programų akreditavimas

15 eurų krepšelio skyrimo principas – pinigai švietimo reikmėms keliaus į įstaigas paskui vaiką. Lėšas gavusios įstaigos ir laisvieji mokytojai jas galės skirti tik tiesioginėms išlaidoms, susijusioms su veikla, pvz., įsigyti priemonių arba panaudoti darbo užmokesčiui ir t.t. Neformaliojo švietimo teikėjai privalo sumažinti būrelio mėnesio mokestį. Apie tai, kam planuojamas skirti dalinis finansavimas, tėveliai visada gali tiesiogiai aptarti su būrelių vadovais.

Daugiau


Kviečiame į informacinį  seminarą

Informuojame, kad rugpjūčio 23 d. 16.30 vyks informacinis seminaras vaikų neformaliojo švietimo teikėjams, kuriame bus pristatyta vaikų neformaliojo švietimo programų akreditavimo tvarka. Registruotis į seminarą galite čia iki rugpjūčio 22 d.

Seminaras vyks Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2 aukštas).