Informacija tėvams

NVŠ - neformalusis vaikų švietimas

D.U.K.

1. Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti 15 eurų NVŠ krepšelį?

Teisę pretenduoti gauti 15 eurų NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-583 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 4 ir 5 punktais.

2. Kokias programas lankantys vaikai gali pretenduoti gauti 15 eurų NVŠ krepšelį?

Tėvai ir vaikai, norintys gauti 15 eurų NVŠ krepšelį, gali rinktis iš Vilniaus miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo. Akredituotų programų sąrašas paskelbtas čia, o programų duomenų bazėje pateikta detali informacija apie kiekvieną akredituotą programą (programų duomenų bazėje išfiltruokite akredituotas programas filtre pažymėję "AKREDITUOTA"). 

Pabrėžtina, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį. (1 pedagoginė valanda yra 45 min. astronominės valandos)

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-583 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 17 punktu.

3. Kur ir kada turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti 15 eurų NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir 15 eurų NVŠ krepšelį.

Tėvai, norintys vaikui gauti 15 eurų NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. NVŠ teikėjai per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdami finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą  apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-583 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 23 punktu.

4. Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas 15 eurų NVŠ krepšelis?

Kai vaikui pritaikomas 15 eurų NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti 15 eurų mažiau. NVŠ teikėjai negali siūlyti alternatyvių modelių (pavyzdžiui, lankyti daugiau užsiėmimų, sumažinti programos kainą mažiau nei 15 eurų ir pan.), išskaičiuoti administracinius mokesčius ir kt.

Programų duomenų bazėje prie kiekvienos programos pateikta informacija apie akredituotų programų kainas. NVŠ teikėjas programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje nurodo vieno mėnesio dydžio programos kainą, kuri bus taikoma jų paslaugų gavėjams, be 15 eurų NVŠ krepšelio ir pritaikius 15 eurų NVŠ krepšelį. NVŠ teikėjas neturi teisės keisti nurodytų programos kainų visos NVŠ programos akreditacijos metu, t. y. iki kol baigsis NVŠ programos akreditacija.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-583 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 6, 9 ir 18 punktais.

5. Kokiu laikotarpiu skiriamas 15 eurų NVŠ krepšelis?

15 eurų NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d.

6. Ką daryti, jei NVŠ teikėjas nemažina būrelio mokesčio, nors vaikui turėtų būti skirtas 15 eurų NVŠ krepšelis arba nesuteikia informacijos dėl 15 eurų NVŠ krepšelio gavimo?

Jei NVŠ teikėjai nesuteikia visos informacijos dėl 15 eurų NVŠ krepšelio gavimo arba nesumažina programos kainos, prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrių mob.tel. +370 687 51907, el.p. jrs@vilnius.lt .