Informacija naujokams

Ką daryti, jei norite tapti NVŠ teikėjais?

 1. Užsiregistruoti ŠMIR. https://www.neformalusugdymas.lt/registracija-smir.
 2. Paruošti, užregistruoti ir akredituoti NVŠ programą NŠPR. https://www.neformalusugdymas.lt/registracija-nspr
  Programas galima teikti bet kada, tačiau jos vertinamos dukart per metus – pateikus iki birželio 1 d. ir iki spalio 1 d. Paraiškų teikimo procesas
 3. Neakredituotas programas galima taisyti ir teikti pakartotinai. Akredituotoms programoms reikia NŠPR sistemoje paprašyti finansavimo, suvesti savivaldybes, kur vykdysite veiklą bei tvarkaraščius.
 4. Patvirtinus finansavimą, pasirašoma sutartis tarp NVŠ teikėjo ir VMSA. Jaunimo skyriaus specialistai atsiųs nurodytais kontaktais išsamią informaciją, surinks rekvizitus ir paruoš sutartį bei sąmatas, kurias gausite pasirašyti per @vilį.
 5. Pasirašomos sutartys su ugdytinių tėvais. Šabloną rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e5f94bf0997011ecaf3aba0cb308998c Pasirašyti dokumentus labai skatiname elektroniniu būdu, bet priimame ir pasirašytus ranka. Skenuotas sutartis reikia siųsti VMSA specialistui. Jei mokslo metų eigoje prisijungia naujokų, jų sutartis stenkitės atsiųsti iki einamojo mėnesio pabaigos.
 6. Suregistruoti mokinius Mokinių Registre, nurodant NVŠ tikslinio finansavimo datas. Išsamią instrukciją rasite čia: https://www.neformalusugdymas.lt/darbas-su-mokiniu-registru
 7. Jei mokslo metų eigoje prisijungia naujokas, svarbu jį kuo greičiau įregistruoti Mokinių Registre. Krepšelį vaikas gauna tada, kai išlanko bent 4 akademines valandas per mėnesį. Tai reiškia, kad jei vaikas pradeda lankyti mėnesio gale ir užsiėmimų trukmė nepakankama – NVŠ finansavimas jam žymimas nuo sekančio mėnesio.
 8. Privalu pildyti ugdytinių lankomumo žurnalą. Pavyzdį rasite čia: https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/Lankomumo_zurnalas_nvs_201docx
 9. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną VMSA nuima MR ataskaitą ir kito mėnesio viduryje perveda lėšas pagal faktą, bet ne daugiau finansavimo sutartyje nustatytos kvotos.

Ką reikia žinoti apie NVŠ krepšelį bei finansavimą?

 • Krepšelio dydis 1 vaikui Vilniaus mieste yra 20 eurų per mėnesį, kuriuos galima panaudoti 1 veiklai. Vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turintys bei teisę į socialinę paramą turintys vaikai gauna dvigubą krepšelį.
 • NVŠ finansavimas skiriamas nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.
 • NVŠ krepšelis skiriamas vaikams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programą, t.y. 1-12 klasių moksleiviams.
 • Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 25.

 

Susitikimų su NVŠ teikėjais vaizdo įrašai: 

 

Pagrindiniai teisės aktai:

ŠMSM tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77694f1071f111ec993ff5ca6e8ba60c/asr

VMSA tvarkos aprašas: https://aktai.vilnius.lt/document/30368264

Lietuvos švietimo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

Kita naudinga informacija: https://www.neformalusugdymas.lt/nvs-krepselis