Darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu – Jaunų žmonių ugdymo veikla, vykdoma atsižvelgiant į jų poreikius, siekiant sudaryti sąlygas jauniems žmonėms įsitraukti į veiklas ir skatinti juos sąmoningai ir atsakingai kurti asmeninį bei profesinį gyvenimą, tapti aktyviais visuomenės nariais.

Darbas su jaunimu yra prioritetinė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiklos kryptis.