Atviri jaunimo centrai ir erdvės

Atvirų jaunimo centrų kokybė užtikrinima pagal Atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašą (patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 30-1044)

Vilniaus mieste veikia 7 atviri jaunimo centrai ir erdvės:
1. Antakalnio atviras jaunimo centras
2. Atviras jaunimo centras „Mes“
3. Justiniškių atviras jaunimo centras „Bazė“ (Vilniaus jaunimo ir vaikų policijos klubas)
4. VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro atvira erdvė „Sofkė“
5. Atviro jaunimo centro „Mes“ padalinys „Naujosios Vilnios atvira jaunimo erdvė“
6. Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes patys“  (Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ padalinys)
7. SOTO atvira jaunimo erdvė
8. Atvira jaunimo erdvė „Laisvas plotas“ 

Daugiau informacijos apie atvirų jaunimo centrų veiklos planus ir ataskaitas galite rasti čia.