Aktuali informacija NVŠ teikėjams

 

NVŠ teikėjams:

  • būrelių vykdymo vietose kiekvieno užsiėmimo metu turite turėti ir pildyti lankomumo žurnalą. Lankomumo žurnalo pavyzdį galite rasti čia: http://www.neformalusugdymas.lt/reikalingi-dokumentai arba naudoti savo lankomumo žurnalo formą (lankomumo žurnale turi atsispindėti NVŠ teikėjas, programos pavadinimas, vaikų sąrašas ir sužymėta, kada vaikas dalyvavo užsiėmime, o kada ne). Lankomumo žurnalo pristatyti į Savivaldybę nereikia, tačiau jį reikia turėti programos vykdymo vietoje kiekvieno užsiėmimo metu.
  • remiantis sutartimi tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, NVŠ teikėjas įsipareigoja sumažinti būrelio kainą vaikui 15 Eur kiekvieną mėnesį
  • už praėjusį mėnesį kompensuojama bus atsižvelgiant į faktinį mokinių skaičių pagal mokinių registro išrašą.
  • rekomenduojame mokinių registrą tvarkyti (įregistruoti/išregistruoti mokinius) kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.
  • remiantis sutartimi tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, NVŠ teikėjai kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną turi elektroninė laikmenoje išsisaugoti programoje dalyvaujančių mokinių sąrašą iš mokinių registro už atitinkamą mėnesį.
  • Tuo atveju jeigu Jūs norėtumėte pakoreguoti jau akredituotą NVŠ programą ir pakeisti nurodytą grupių dydį ir grupių skaičių (pateikti didesnį poreikį negu Jūs pateikėte pirminėje paraiškoje), prašome pateikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui, nurodant naują prašomą grupių dydį ir grupių skaičių. 
  • Už gruodžio mėn. 23-31 d. periodą reikės atidirbti iki gruodžio 22 d., dirbant suglaudintu grafiku, ir tai parodyti tvarkaraštyje;

Prašome visų NVŠ teikėjų iki spalio 20 d. atsiųsti po vieną skenuotą sutarties, pasirašytos su paslaugų gavėju (tėvu, vaiku), kopiją (pdf formatu). Sutarties kopiją siųskite el.p. nvskrepselis@gmail.com. Dėl visų sutarčių, pasirašytų su paslaugų gavėju, pristatymo termino pranešime Jums vėliau.

Svarbu naujiems NVŠ teikėjams:

Tuo atveju jeigu NVŠ teikėjų akreditacijos paraiškose prašoma NVŠ dalinio finansavimo suma (kuri priklauso nuo NVŠ teikėjo siūlomo užimti vaikų skaičiaus, t.y. numatyto grupių dydžio ir grupių skaičiaus) yra didesnė nei Vilniaus miesto savivaldybei skirta tikslinė dotacija, lėšos NVŠ teikėjams paskirstomas proporcingai. Skirstant lėšas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsižvelgia į į NVŠ teikėjų numatomą užimti vaikų skaičių bei jų pokytį (mažėjimą arba didėjimą).

D.U.K. dėl ŠVIS pildymo

1. Kaip prisijungti prie ŠVIS? – jei dar neturite naudotojo vardo ir slaptažodžio, Jums reikia užpildyti prašymą-anketą (prisegta prie laiško), atspausdinti, pasirašyti ir skanuotą variantą nusiųsti el. paštualgirdas.urnavicius@itc.smm.lt. Po to naudotojo vardą ir slaptažodį gausite el. laišku.

2. Kas turi teikti ataskaitas ŠVIS sistemoje? - ŠVIS-e ataskaitas teikia visi NVŠ teikėjai, kurie vykdė veiklą 2016 m. ir techniškai gali pateikti ataskaitą.

3. Koks vaikų skaičius turi būti nurodytas ŠVIS ataskaitos langelyje „VAIKŲ SKAIČIUS“? – ŠVIS sistemoje fiksuojami ir įrašomi 2016 m. gruodžio 31 d. duomenys. Kaip sužinoti šiuos duomenis? Mokinių registre pasirinkite skiltį „SĄRAŠAI“ à „NVŠ FINANSAVIMAS“ à pakeiskite datą, kuriai formuojate ataskaitą, t.y. šiuo atveju 2016-12-31 à spauskite „FORMUOTI“ à ekrane pasirodžiusio sąrašo pabaigoje matysite vaikų skaičių iš viso. Tiek mokinių 2016-12-31 dienai turėjo gauti NVŠ finansavimą.

4. Kokia lėšų suma turi būti nurodyta ŠVIS ataskaitos langelyje „GAUTOS LĖŠOS“? – ŠVIS‘e pildoma bendra ataskaita tiek už valstybės dotacijos, tiek už ES lėšas. Ataskaitoje turi būti nurodytos visos lėšos, kurias gavote už 2016 m. vykdytas veiklas (nuo 2016 m. sausio iki gruodžio mėnesių), t.y. valstybės dotacijos lėšos (kurios buvo skirtos sausio-kovo mėnesiais) bei ES lėšos (kurios buvo skirtos balandžio-gruodžio mėnesiais). Pavedimai už veiklas, pradėtas vykdyti nuo sausio mėnesio, pradėti atlikti nuo gegužės mėnesio ir buvo atliekami iki pat 2017-02-21. Jei vykdėte grąžinimus, grąžintą sumą/-as išskaičiuokite.

5. Kokia lėšų suma turi būti nurodyta ŠVIS ataskaitos langelyje „PANAUDOTOS LĖŠOS“? – kadangi Jūs turėjote iki gruodžio 31 d. panaudoti visas ES lėšas, panaudotų lėšų suma turi sutapti su gautų lėšų suma.

6. Kaip žinoti, ar mano ataskaita yra patvirtinta? – instrukcijoje nurodyta, kad, užpildę ataskaitą, Jūs turite spausti „TVIRTINTI“-> „GERAI“->pamatysite pranešimą, kad DUOMENYS PATVIRTINTI. Patvirtinus ataskaitą ją patikrinsime. Jei bus rasta netikslumų – duomenų patvirtinimas bus atšauktas ir sistemoje bus prašoma patikslinti duomenis. Maloniai prašome suprasti, kad NVŠ teikėjų Vilniuje yra daug, o kiekvieno NVŠ teikėjo pateiktos ataskaitos patikrinimas užima laiko, dėl to į visus teikėjų el. laiškus bus atsakyta taip greitai, kaip tik įmanoma.

7. Ką daryti, jei susidūriu su sistemine problema (ataskaitos formavimas, atvaizdavimas ir t.t.)? – prašome konsultuotis su ŠVIS ir statistikos skyriaus specialiste Marija Usovaite, el.p. marija.usovaite@itc.smm.lt, tel. (8-5) 2356 103 arba ŠVIS ir statistikos skyriaus specialistu Algirdu Urnavičiumi, el.p.algirdas.urnavicius@itc.smm.lt, tel. (8-5) 2356 152.

 

D.U.K. dėl 3 priedo pildymo

1. Kas turi pildyti 3 priedą? – 3 priedą turi pildyti visi NVŠ teikėjai, kurie gavo Europos Sąjungos finansavimą už balandžio-gruodžio mėnesiais vykdytas veiklas.

2. Ką nurodyti stulpelyje „VAIKŲ SKAIČIUS“? – turite įrašyti vaikų skaičių, už kurį buvo gautas finansavimas kiekvieną mėnesį. Kad pasitikrintumėte tą skaičių, galite Mokinių registre susiformuoti „NVŠ finansavimas“ išrašą (kaip tai daryti, aprašyta aukščiau, D.U.K. 3 punkte). Atkreipkite dėmesį į tai, kad jeigu atlikinėjote lėšų grąžinimus už vaikus, kurie vis dėlto nelankė Jūsų užsiėmimų, vaikų skaičius turi būti atitinkamai mažesnis.Jei vis dėlto nežinote, už kiek mokinių Jums buvo skirtas finansavimas – kreipkitės.

2. Kaip sužinoti, kokiai mano vykdytai programai, kiek mokinių buvo skirtas finansavimas? (atsakymas teikėjams, kurie turi daugiau nei vieną programą ir pildo stulpelį „VAIKŲ SKAIČIUS“) – į šį klausimą atsakyti negalime, nes Jūs turite žinoti, kiek mokinių kiekvienoje Jūsų vykdomoje programoje gavo finansavimą. Atkreipkite dėmesį, kad savivaldybė lėšas pervedė atsižvelgdama į Jūsų įstaigoje įregistruotą mokinių skaičių ‚iš viso‘. Paskirstę mokinių skaičių per programas prašome atkreipti dėmesį į tai, kad sudėjus visų programų konkretaus mėnesio finansavimą gavusių mokinių skaičių, gautas skaičius turi atitikti tą, už kurį buvote gavę finansavimą tą mėnesį.

3. Ką nurodyti stulpelyje „GAUTOS LĖŠOS“? – čia turite įrašyti gautą ES finansavimo sumą (už balandžio-gruodžio mėnesiais vykdytas veiklas, pavedimai pradėti atlikti nuo birželio/liepos mėnesių). Palengvinimui – visi NVŠ teikėjai jau teikė metinės ataskaitas ir kartu skaičiavome faktinę Jūsų gautą sumą. Prie tos sumos Jūs turite pridėti dar ir tai, ką gavote 2017-02-21 dieną. Atkreipkite dėmesį į tai, kad atliktus grąžinimus turite išskaičiuoti.

4. Ką nurodyti stulpelyje „PANAUDOTOS LĖŠOS“? - kadangi Jūs turėjote iki gruodžio 31 d. panaudoti visas ES lėšas, panaudotų lėšų suma turi sutapti su gautų lėšų suma.

5. Pastebėjau, jog NVŠ finansavimą turėjo gauti daugiau mokinių, nei iš tiesų gavo, nes ne ant visų mokinių buvo pažymėtas NVŠ finansavimas Mokinių registre. Ką daryti? – kadangi ne kartą el. laišku informavome apie tai, kaip formuojamas NVŠ finansavimo sąrašas Mokinių registre, prašėme pasitikrinti sąrašus ir skyrėme pakankamai daug laiko informuoti mus apie neatitikimus, jei tokių pasitaikė, o su tokiais NVŠ teikėjais sprendėme kilusias problemas, tikslinti NVŠ finansavimo sąrašai už rugsėjo-gruodžio mėnesius priimti jau nebebus. Tuo pačiu informuojame, kad ateityje su NVŠ teikėjais tikslinsime sąrašus 1 mėnesio bėgyje, t.y. kovo mėnesį sąrašai už sausio mėnesį, balandžio mėnesį sąrašai už vasario mėnesį ir t.t. tikslinami nebebus.