Aktuali informacija NVŠ teikėjams

APIE PROGRAMOS AKREDITACIJĄ:

 • Jei rengiate naują programą akreditacijai, akreditacijos proceso informaciją galite rasti čia.
 • NVŠ programa turi atliepti Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos tikslus, uždavinius, principus, rezultatus.
 • Programos paraiškos formoje nurodoma programos kaina be ir su krepšeliu yra viešinama ir negali būti keičiama visą programos akreditavimo laikotarpį.
 • Tuo atveju jeigu NVŠ teikėjų akreditacijos paraiškose prašoma NVŠ dalinio finansavimo suma (kuri priklauso nuo NVŠ teikėjo siūlomo užimti vaikų skaičiaus, t.y. numatyto grupių dydžio ir grupių skaičiaus) yra didesnė nei Vilniaus miesto savivaldybei skirta tikslinė dotacija, lėšos NVŠ teikėjams paskirstomas proporcingai. Skirstant lėšas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsižvelgia į į NVŠ teikėjų numatomą užimti vaikų skaičių bei jų pokytį (mažėjimą arba didėjimą).
 • Tuo atveju, jeigu NVŠ teikėjas nori pakoreguoti jau akredituotą NVŠ programą ir pakeisti nurodytą grupių dydį ir grupių skaičių (pateikti didesnį poreikį negu Jūs pateikėte pirminėje paraiškoje), prašome pateikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui, nurodant naują prašomą grupių dydį ir grupių skaičių (galimybė sudaroma per du mėnesius nuo programos akreditacijos pradžios).

 

APIE SUTARTINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS:

 • Remiantis sutartimi tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, NVŠ teikėjas įsipareigoja sumažinti būrelio kainą vaikui 15 Eur kiekvieną mėnesį (t.y. programos kaina negali būti mažinama mažesne suma, negali būti siūloma vietoj kainos sumažinimo papildomi užsiėmimai, nuskaičiuojami administraciniai mokesčiai ir kt.)
 • Mokinių registro duomenys turi būti tvarkomi kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (įregistruojami/išregistruojami mokiniai). Duomenys turi būti nuolat atnaujinami (per 3 d.d. nuo sutarties sudarymo/nutraukimo mokinys turi būti įregistruotas/išregistruotas).
 • Mokiniui, gaunančiam NVŠ krepšelį, užsiėmimai turi vykti bent 2 pedagogines valandas per savaitę ir bent 8 pedagogines valandas per mėnesį.
 • Remiantis sutartimi tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, NVŠ teikėjai kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną turi elektroninė laikmenoje išsisaugoti programoje dalyvaujančių mokinių sąrašą (NVŠ finansavimo sąrašą) iš mokinių registro už atitinkamą mėnesį.
 • Už praėjusį mėnesį kompensuojama bus atsižvelgiant į faktinį mokinių skaičių pagal mokinių registro išrašą (lėšos pervedamos kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį (pvz. lapkričio mėn. už spalio mėnesį, gruodžio mėn. už lapkričio mėn. ir t.t.)

 

APIE UŽSIĖMIMŲ VYKDYMĄ:

 • Užsiėmimų vykdymo vietose kiekvieno užsiėmimo metu visi NVŠ teikėjai privalo turėti ir pildyti lankomumo žurnalą. Lankomumo žurnalo pavyzdį galite rasti čia: http://www.neformalusugdymas.lt/reikalingi-dokumentai arba naudoti savo lankomumo žurnalo formą (lankomumo žurnale turi atsispindėti NVŠ teikėjas, programos pavadinimas, vaikų sąrašas ir sužymėta, kada vaikas dalyvavo užsiėmime, o kada ne). Lankomumo žurnalo pristatyti į Vilniaus miesto savivaldybę nereikia, tačiau jį reikia turėti programos vykdymo vietoje kiekvieno užsiėmimo metu (lankomumo žurnalas gali būti popierinis arba elektroninis).
 • Vykdomų užsiėmimų kokybės ir atitikimo akredituotos programos paraiškoje pateiktai informacijai stebėseną, taip pat tėvų apklausas dėl organizuojamų užsiėmimų ir vykdomos komunikacijos, susijusios su NVŠ finansavimu stebėseną vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius.

 

APIE NVŠ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ:

 • Visa informacija dėl NVŠ lėšų panaudojimo taisyklių pateikta čia.
 • NVŠ lėšų panaudojimo ir dokumentų stebėseną vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius. 

 

APIE GAUTŲ LĖŠŲ ATSISKAITYMĄ:

 • Gavus informaciją iš Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus, teikti gautų ir panaudotų lėšų ataskaitą, ataskaitos duomenis suderinus su skyriumi.
 • Pasibaigus kalendoriniams metams pildyti ŠVIS ataskaitą.

 

D.U.K. dėl ŠVIS pildymo

1. Kaip prisijungti prie ŠVIS? – jei dar neturite naudotojo vardo ir slaptažodžio, Jums reikia užpildyti prašymą-anketą (prisegta prie laiško), atspausdinti, pasirašyti ir skanuotą variantą nusiųsti el. paštu algirdas.urnavicius@itc.smm.lt. Po to naudotojo vardą ir slaptažodį gausite el. laišku.

2. Kas turi teikti ataskaitas ŠVIS sistemoje? - ŠVIS-e ataskaitas teikia visi NVŠ teikėjai, kurie vykdė veiklą atsiskaitomaisiais metais ir techniškai gali pateikti ataskaitą.

3. Koks vaikų skaičius turi būti nurodytas ŠVIS ataskaitos langelyje „VAIKŲ SKAIČIUS“? – ŠVIS sistemoje fiksuojami ir įrašomi paskutinės ataskaitinių metų kalendorinės dienos duomenys. Kaip sužinoti šiuos duomenis? Mokinių registre pasirinkite skiltį „SĄRAŠAI“ -> „NVŠ FINANSAVIMAS“ -> pakeiskite datą, kuriai formuojate ataskaitą, t.y. paskutinė ataskaitinių metų kalendorinė diena -> spauskite „FORMUOTI“ -> ekrane pasirodžiusio sąrašo pabaigoje matysite vaikų skaičių iš viso.

4. Kokia lėšų suma turi būti nurodyta ŠVIS ataskaitos langelyje „GAUTOS LĖŠOS“? – ŠVIS‘e pildoma bendra ataskaita tiek už valstybės dotacijos, tiek už ES lėšas (tuo atveju, jei ataskaitiniais metais jos buvo). Ataskaitoje turi būti nurodytos visos lėšos, kurias gavote už ataskaitiniais metai vykdytas veiklas (nuo ataskaitinių metų sausio iki gruodžio mėnesių). Jei vykdėte grąžinimus, grąžintą sumą/-as išskaičiuokite.

5. Kokia lėšų suma turi būti nurodyta ŠVIS ataskaitos langelyje „PANAUDOTOS LĖŠOS“? – kadangi NVŠ teikėjai privalo iki gruodžio 31 d. panaudoti visas skirtas lėšas, panaudotų lėšų suma turi sutapti su gautų lėšų suma.

6. Kaip žinoti, ar mano ataskaita yra patvirtinta? – instrukcijoje nurodyta, kad, užpildę ataskaitą, Jūs turite spausti „TVIRTINTI“-> „GERAI“->pamatysite pranešimą, kad DUOMENYS PATVIRTINTI. Patvirtinus ataskaitą Jaunimo reikalų skyriaus darbuotojai ją patikrins. Jei bus rasta netikslumų – duomenų patvirtinimas bus atšauktas ir sistemoje bus prašoma patikslinti duomenis. Maloniai prašome suprasti, kad NVŠ teikėjų Vilniuje yra daug, o kiekvieno NVŠ teikėjo pateiktos ataskaitos patikrinimas užima laiko, dėl to į visus teikėjų el. laiškus bus atsakyta taip greitai, kaip tik įmanoma.

7. Ką daryti, jei susiduriate su sistemine problema (ataskaitos formavimas, atvaizdavimas ir t.t.)? – prašome konsultuotis su ŠVIS ir statistikos skyriaus specialiste Marija Usovaite, el.p. marija.usovaite@itc.smm.lt, tel. (8-5) 2356 103 arba ŠVIS ir statistikos skyriaus specialistu Algirdu Urnavičiumi, el.p.algirdas.urnavicius@itc.smm.lt, tel. (8-5) 2356 152.